Ungdomshøringen

Hva er viktig for barn og unge i Oslo? På Ungdomshøringen kan unge mellom 13 og 18 år si sin mening til politikerne. Hvert år arrangerer UngOrg en ungdomshøring på oppdrag fra Oslo kommune. Ungdomshøring er en måte å innhente ungdoms meninger og uttalelser om saker som angår dem. Oslo kommune har valgt å ha en fast, årlig høring med tema som er byomfattende for ungdom i Oslo. Slik sikrer Oslo kommune at ungdom blir hørt, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12. Målet med høringen er at ungdoms interesser og synspunkter kommer frem og kan bli tatt hensyn til når politikken utformes.

Ungdommens bystyremøte

Ungdommens bystyremøte er en av de viktigste arenaene for ungdomsmedvirkning i Oslo. Hver høst samles over 150 ungdommer mellom 13 og 18 år i Oslo rådhus for å diskutere og vedta de fem viktigste sakene for ungdom i Oslo. I løpet av to dagers møter, diskusjoner og voteringer kommer ungdommene frem til fem saker som sendes videre til bystyret for behandling. Bystyret er pliktet til å behandle disse fem sakene på lik linje med saker politikerne selv fremmer.  Sentralt ungdomsråd arbeider for å få positivt vedtak på UBM sakene i Bystyret.

Sentralt ungdomsråd

Sentralt ungdomsråd (SUR) jobber for at ungdommen skal bli hørt av politikerne og administrasjonen i Oslo. Sentralt ungdomsråd er høringsinstans for byrådet, og er ungdommens talerør i saker som angår ungdom i Oslo. SUR tar opp saker som bestemmes i bystyret eller byrådet i Oslo. Rådet består av to representanter som velges fra hvert lokale ungdomsråd i bydelene, samt leder og nestleder. Leder og nestleder velges av Ungdommens bystyremøte.  SUR møtes en gang i måneden, og jobber med saker som er viktige for ungdom i Oslo. Rådet er et partipolitisk uavhengig organ, og skal tenke på ungdommens interesser.

Nyheter

Ungdomshøringen 2019: Ungdom om arbeid

Er du mellom 13 og 19 år og vil si din mening i saker som angår…

Arrangementer

Det er ingen kommende hendelser på dette tidspunktet.

Prioriterte saker vedtatt på Ungdommens bystyremøte 2018

"Hjelp! Vi kan ikke svømme!"
En skolehelsetjeneste tilpasset eleven
Mappevurdering
Helsehjelp for overgrepsutsatte
Kildesortering: også på jobb og skole

Emilie Geist

Politisk rådgiver

emilie@ungorg.no
Tlf.: Tlf.: 24 14 98 34

Andrea Sjøvoll

Politisk rådgiver

andrea@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 32

Arne Undheim

Daglig leder

arne@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 35

Rikke Runde

Grafisk designer

rikke@ung.info
Tlf.: 24 14 98 23

Laila Erdal Aagesen

Avdelingsleder

laila@ung.info
Tlf.: 24 14 98 31

Johanna Engdaswe

Informasjonskonsulent
Bolig, helse og rettigheter

johanna@ung.info
Tlf.: 24 14 98 20

Mona Sjøli

Informasjonskonsulent
Fritid og USE-IT Oslo

mona@ung.info
Tlf.: 24 14 98 20

Same Yassin

Informasjonskonsulet
Jobb

same@ung.info
Tlf.: 24 14 98 20

Philip Rynning Coker

Informasjonskonsulent
Utdanning og ut i verden

philip@ung.info
Tlf.: 24 14 98 20

Hva mener ungdom om digitalisering?

Kontakt oss

Ta kontakt gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller vil ha mer informasjon om ungdomsmedvirkningen i Oslo, Sentralt ungdomsråd, Ungdomshøringen eller Ungdommens bystyremøte. 

Bruk kontaktskjema eller send en e-post til koordinator@ungorg.no.

Send en e-post