Hva er medvirkning?

Hvis du sitter i et ungdomsråd, har du kanskje vært borti ordet medvirkning. Hvis man ikke bruker ordet så ofte eller kanskje hører det for første gang, så er det ikke lett å vite hva det betyr og hva man mener med det. Derfor forklarer vi her hva medvirkning betyr.

Medvirkning betyr at man har muligheten til å si sin mening om noe, og at meningen blir lyttet til. Medvirkning er faktisk noe du som er under 18 år har rett på. Det står i barnekonvensjonen, som er en del av norsk lov, at Alle barn har rett til å si sin mening, og barns meninger skal tillegges vekt når avgjørelser blir tatt.

La oss si at politikerne der du bor vil tilby epler til alle skoleelever og at de spør din klasse hva dere tenker om dette forslaget. Dere mener at alle heller bør få gratis appelsiner. Politikerne bestemmer derfor at alle elever kan få velge om de vil ha gratis eple eller appelsin. Da har du eller dere vært med å medvirke i saken om gratis skolefrukt. Vi kan si at dere har tatt del i en medvirkningsprosess.

Men la oss si at politikerne ikke vil la elevene velge appelsiner og sender et svar tilbake til dere. I svaret forklarer politikerne at appelsiner er mye dyrere enn epler og at de ikke har mer penger til gratis skolefrukt. Har dere da vært med å medvirke? Ja, det har dere faktisk. Det å medvirke handler ikke om å alltid få rett, men om å få si sin mening, bli tatt seriøst og bli lyttet til. I dette tilfellet ønsker politikerne å høre deres mening og de tok stilling til det dere sa. Da har man også vært del av en medvirkningsprosess.

Kort oppsummert betyr medvirkning i politiske beslutninger at man får være med og si sin mening når noe bestemmes.

Men er det så enkelt? Det er ikke alltid så lett å si sin mening i politiske saker. Det kan være flere grunner til at det er vanskelig å si sin mening. Kanskje forstår man ikke saken man blir invitert til mene noe om, kanskje vet man ikke at en sak finnes eller kanskje vet man ikke hvem man skal kontakte dersom man har en mening om noe, og ikke er blitt bedt om å si sin mening.

For å gjøre det lettere å si sin mening og for å sikre at man blir lyttet til, finnes det flere ting de rundt kan gjøre for å hjelpe dere å medvirke:

  • La dere fremme egne saker og selv få avgjøre hvilke saker de ønsker å delta i.
  • Tilpasse kommunikasjonen og fremgangsmåte slik at det dere synes at det er interessant.
  • Bruke et språk som er enkelt og forståelig for dere og sørge for at dere har forstått informasjonen dere trenger i en sak.
  • La dere uttale dere i de delene av en sak som dere mener noe om, uten å at dere må si noe om hele saken.
  • Tilby dere opplæring i forkant og underveis i en prosess.
  • Avklare på forhånd hva dere gir innspill til, hvorfor dere gir innspill og hvordan innspillene deres følges opp i etterkant.
  • Gjengi deres meninger på en slik måte at dere selv kjenner dere igjen i ettertid.