Ny struktur:

 • Megameny:
  • Medvirkningsprosesser:
   • Hvordan planlegge en medvirkningsprosess
   • Hvordan velge metode
   • Medvirkningsmetoder
   • Metoder for engajserende møter
  • Formidling:
   • Hvordan møte ungdom
   • Forventningsavklaring
   • Klarspråk
   • Rekruttering
 • Engasjer deg
  • Hvorfor medvirke
  • Hva er et ungdomsråd

Tidligere tenkt struktur:

 1.  Forside
  1. Forslagskasse
  2. Nyheter
  3. Facebook
  4. Instagram
  5. Kalender
   1. SUR + SUR AU
   2. Arbeidskveld
   3. Prosjekt
   4. Annet
  6. Kontakt
 2. Ungdom mener
  1. SUR-sakene
  2. Taler/innlegg
  3. Ungdomshøringen
  4. Ungdommens bystyremøte
 3. Verktøy
  1. Metoder
 4. Om oss
  1. UngMed + UngOrg + UngInfo
  2. Sentralt ungdomsråd i Oslo
  3. Ungdomshøringen
  4. Ungdommens bystyremøte
  5. Medbestemmelse i Oslo kommune
  6. Kontakt oss