Ungdommens bystyremøte 2020

Bli med og bestem!

Hva er UBM?

På Ungdommens bystyremøte (UBM) diskuteres saker som er viktig for ungdom i Oslo. Fem saker som vedtas blir behandlet i bystyret og kan bli til Oslos politikk.

Når er UBM 2020?

Komitédager:
12. – 14. oktober

Debattdagen:
22. oktober

Hvem kan delta?

Ungdomsråd, elevråd, fritidsklubber, medlemsorganisasjoner og Sentralt Ungdomsråd.

Når er søknadsfristen?

7. oktober 2020.

Alle får svar innen 9. oktober på om de har fått plass.

Velkommen til Ungdommens bystyremøte 2020

I år arrangerer UngOrg Ungdommens bystyremøte (UBM) for 25. gang. På grunn av covid-19-situasjonen blir årets UBM litt annerledes enn det pleier.

Den største konsekvensen, er at det er færre plasser enn vanlig til møtene som finner sted på rådhuset. Vi har plass til i alt 57 deltakere. Vi trekker disse gjennom loddtrekning.

 • 15 plasser til ungdomsråd (1 pr bydel)
 • 15 plasser til elever fra ungdomsskoler (1 pr bydel)
 • 15 plasser til elever fra videregående skoler (1 pr bydel)
 • 5 plasser til demokratiske klubbstyrer på fritidsklubber
 • 5 plasser til organisasjoner som er medlemmer hos UngOrg og/eller får driftsstøtte fra Oslo kommune
 • 2 plasser til ledelsen i Sentralt ungdomsråd

I tillegg kan alle ovennevnte søke om stemmerett til digitalt valg av saker.

Informasjon om hvordan dere søker om plass skal rådet eller organisasjonen ha mottatt på e-post. Har dere ikke fått invitasjon? Kontakt prosjektleder Emilie Geist på emilie@ungorg.no.

Søknadsfristen går ut 7. oktober.

Debattdagen 22. oktober

På debattdagen 22. oktober skal de 10 sakene som ble stemt frem debatteres . Her skal det også stemmes frem hvilke 5 saker som skal til politisk behandling i bystyret. Debattdagen foregår i bystyresalen på Oslo Rådhus og nedover på denne siden har vi samlet all informasjon du trenger for å stille forberedt.

På denne siden finner du programmet, der du fremmer endringsforslag, en digital diktboks, noen tips til et godt innlegg, hvordan du får ordet til debatten og vi har laget en ordliste til deg som forklarer alle de vanskelige ordene og uttrykkene som brukes på møtet.

Sett deg godt inn i informasjonen som står på denne sida. Vi gleder oss masse til å se deg på Rådhuset!

Program

Klokkeslett Hva
07.30 Registreringen åpner
08.00 Velkommen til UBMs debattdag
08:10 Konstituering av møtet
08:30 Redaksjonskomiteen presenterer sin innstilling
08:40 SUR presenterer årsberetning for 2020
09:00 Debatt
11:30 Valgkomiteen presenterer sin innstilling
11.45-12.15 Lunsj
12:15 Frist for å melde seg til verv i saksgruppene og ny valgkomité
12.15 Debatten fortsetter
13:45 Frist for endringsforslag
14.15 Votering
15:30 Valg av ny valgkomité
15:40 Valg av saksgrupper
16.15 Resultatet fra voteringen presenteres
16:30 Panelsamtale med politikere
17:00 Avslutning

Alle delegater på debattdagen kan foreslå endringer til de 10 sakene som diskuteres. Du kan både foreslå å legge til nye punkter eller ny tekst, endre på noe av det som står, eller foreslå å stryke noe som står i sakene.

Husk at det er viktig å bruke muligheten du har til å fremme endringsforslag sånn at sakene blir enda bedre for ungdom i Oslo.

Alle endringsforslag foreslår du i dette skjemaet: https://forms.gle/tCUt2tY2B8ygKVxk6

Har du noen morsomme dikt? Eller kanskje du vil sende en liten kjærlighetserklæring til en annen delegat i møtet?

Send de inn i den digitale diktboksen, så blir de lest opp underveis i møtet.

De kan du sende inn her! 

Hvordan får jeg ordet i debatten?

1. Innlegg

Hvis du vil si noe om en sak må du tegne deg til innlegg. For å gjøre det rekker du opp delegatskiltet ditt og holder det i været til ordstyrer har notert seg navnet ditt.

2. Replikk

Når noen holder et innlegg som du er uenig i, kan du tegne deg til replikk. Replikk er altså en kommentar til et innlegg. Du tegner deg til replikk ved å rekke opp delegatskiltet med et ark bak.

En replikk skal handle om det samme temaet som innlegget, og replikken din må være uenig med hovedinnlegget. Du kan ikke tegne deg til replikk for å støtte hovedtaleren. Det er heller ikke mulig å ta replikk på en replikk, men den som holdt hovedinnlegget har mulighet til å tegne seg til svarreplikk etterpå.

3. Svarreplikk

I en svarreplikk har den som holdt hovedinnlegget, og som har fått en replikk på innlegget sitt, mulighet til å svare på replikken.

4. Til dagsorden (Saksopplysning)

Dersom du ønsker å ta ordet til dagsorden former du en «T» med å legge hånda di over delegatskiltet med en flat hånd. En person som får ordet til dagsorden får ordet med en gang, og man skal generelt bruke en slik mulighet med nøysomhet. Å ta ordet til dagsorden gjør du dersom du mener at noe som gjøres i møtet ikke skjer riktig, og kan ikke være meningsbærende. Dersom du kun har en faktaopplysning om temaet som diskuteres så holder du dette som et vanlig innlegg i debatten.

Nyttige ord og uttrykk

Akklamasjon er å vedta noe uten avstemning, men gjerne med applaus eller andre måter å vise at man er enig på. Valg ved akklamasjon brukes veldig ofte når man skal velge personer og det ikke er motkandidater.

Dagsorden er et annet ord for sakslisten på møtet. På debattdagen er dagsorden for møtet de 10 sakene som skal diskuteres. I tillegg skal det velges saksgruppeansvarlige for de ulike sakene.

En delegat er en person som er valgt til å representere en gruppe med personer. På UBM er alle delegater fordi de representerer sitt elevråd, ungdomsråd, en fritidsklubb eller en organisasjon. På UBM har alle delegater tale-, forslags- og stemmerett!

Alle delegater på debattdagen kan foreslå endringer til de 10 sakene som diskuteres. Du kan både foreslå å legge til nye punkter eller ny tekst, endre på noe av det som står, eller foreslå å stryke noe som står i sakene. Alle endringsforslag på debattdagen må fremmes i dette skjemaet:

Hvis du vil si noe om en sak må du tegne deg til et innlegg. Da kan du gå opp på talerstolen og si din mening om en sak. For å tegne deg til et innlegg rekker du delegatskiltet ditt i lufta slik at ordstyrer kan skrive deg opp.

I forslagene til vedtak i hver av de 10 sakene, er vedtakene ramset opp punktvis. Når vi sier kulepunkt på UBM så snakker vi om punktene som står under forslag til vedtak i en sak.

Er en forkortelse for Lokalt Ungdomsråd. I Oslo er det 15 stykker: Ett råd i hver bydel.

På debattdagen skal UBM bestemme hvilke 5 saker som skal sendes til politisk behandling av politikerne i bystyret. Når de 5 sakene sendes til politisk behandling, betyr det at de skal diskuteres og avgjøres av politikerne som bestemmer i Oslo. På den måten kan de 5 UBM-sakene bli til faktisk politikk!

Selv om det bare er 5 saker som kan sendes til politisk behandling i bystyret, så kan alle de 10 sakene på debattdagen protokollføres. Det betyr at sakene vedtas og blir til UBM sin politikk. Da må SUR også jobbe for sakene i løpet av årene fremover, selv om ikke alle sakene sendes til politisk behandling.

Før du kommer på debattdagen på UBM så har det sittet en redaksjonskomité og gjort de 10 sakene enda bedre. Redaksjonskomiteen er en komité som møtes og sørger for at alle sakene er godt gjennomarbeida. Komiteen gjør ikke politiske endringer på hjertesakene, men de sørger for at det er gode argumenter og at alle sakene kan vedtas av bystyret.

På grunn av koronasituasjonen er det Sentralt Ungdomsråd som i år er redaksjonskomiteen på UBM. De vil legge frem de 10 forslagene på starten av debattdagen.

For hver av de 5 sakene som skal behandles politisk av bystyret, blir det satt ned en saksgruppe. På debattdagen skal det velges 10 saksgruppemedlemmer, og du kan stille til valg innen kl. 12.00. Kontakt valgkomiteen hvis du vil stille til valg – info finner du på denne siden.

Er en forkortelse for Sentralt Ungdomsråd i Oslo, og er hele Oslos ungdomsråd. SUR består av 15 representanter og 15 varaer fra de lokale ungdomsrådene i Oslo. I tillegg velges det en leder og en nestleder. Sentralt Ungdomsråd sier sin mening til bystyret i Oslo om saker som angår ungdom. I tillegg følger de opp sakene som vedtas på UBM, spesielt de fem prioriterte sakene.

Du kan lese mer om SUR her.

UngOrg er en forkortelse for Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. Det er en paraplyorganisasjon med nesten 60 barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. Det er UngOrg som arrangerer Ungdommens bystyremøte og er sekretariatet til Sentralt ungdomsråd.

Vedtaket i en sak er det UBM mener må gjøres med saken. Det er vedtakene i sakene som politikerne i bystyret må ta stilling til når de skal behandle sakene. Man kan se på et vedtak som forslaget til hva man mener må gjøres med et tema.

Årsberetning er en oversikt over alt som har skjedd og hva som har vært jobbet med i løpet av et år. På debattdagen kommer SUR til å gå gjennom hva de har jobbet med i løpet av året.

Still til valg!

På UBM skal det velges 10 saksgruppemedlemmer. Disse medlemmene jobber med å følge opp hver av de 5 sakene som blir vedtatt på UBM og jobbe for at politikerne i bystyret vedtar dem til slutt. Kanskje det er noe for deg?

Alle på UBM kan stille til valg i en saksgruppe! Fristen for å stille til valg er innen kl. 12:00 på debattdagen på UBM. Kontakt et av medlemmene i valgkomiteen for å stille.

I tillegg skal det velges 3 nye medlemmer i valgkomiteen. Valgkomiteens jobb er å intervjue alle kandidatene som stiller og innstille på hvem de mener er best egnet. Hvis du kunne tenke deg å sitte i valgkomiteen må du stille innen kl. 12.00 på debattdagen. Ta kontakt med et av medlemmene i valgkomiteen for å si at du har lyst.

Valgkomiteen består av:

Isak Andersson
99224089
anderssonisakk@gmail.com

Aina Govil Lie
97593894
ainagovillie@gmail.com

Alex Stenhagen
90144331
alex.stenhagen@gmail.com

Celine Kirkeby Garstad
94100268
ckirkebygarstad@gmail.com

5 tips til et bra innlegg

 • 1. Din mening er viktig!

  Ta ordet i debatten! Sannsynligvis sitter det mange i salen og tenker på akkurat det samme som deg. Dessuten er det viktig at alle stemmer blir hørt, og det er ikke farlig om noen har sagt noe av det samme før. Bruk din stemme til å påvirke debatten, ellers er det noen andre som gjør det.

 • 2. Det er bra å være nervøs

  Alle er nervøse før de skal holde et innlegg. Hvis du er nervøs så betyr det at du tar det alvorlig, og det kan bruke til din fordel. Hvis du er så nervøs at du føler det tar overhånd kan du ta med deg notatene dine på talerstolen, holde i talerstolen mens du snakker, stå stødig og bøye litt i knærne.

 • 3. Bruk ditt eget språk

  Det er ingen grunn til at du skal bruke et veldig komplisert språk når du står på talerstolen. Ungdommens bystyremøte er for at ungdom skal si sin mening, og da er det viktig at du snakker på den måten som gjør deg trygg og forklarer problemet enkelt. Husk på at de andre i salen er på akkurat samme alder som du er.

 • 4. Forbered deg

  Det er alltid godt å forberede seg før man skal på talerstolen. Finn noen gode argumenter for saken din og skriv dem ned. Du kan også prøve å øve på talen din foran en venn eller speilet.

 • 5. Bruk engasjementet ditt - og kast deg uti det!

  Den letteste måten å holde et bra innlegg på, er å være engasjert. Finn ut hvilke saker du bryr deg aller mest om, og snakk om det! Kanskje du skal ta replikk på noe du er skikkelig uenig med? De fleste husker ikke alt som ble sagt under et innlegg, men de husker følelsen de hadde da de hørte på. Vis at du er engasjert og at du bryr deg, så har du gode sjanser til å bli husket etterpå.

Alle unge i Oslo kan foreslå saker til Ungdommens bystyremøte.

Du kan foreslå et tema, beskrive et problem du ser for ungdom i Oslo i dag, eller presentere et spesifikt forslag til en politisk sak.

Send inn forslag ditt her: www.tiny.cc/minsak 

Dette skjer på komitédagene 12. – 14. oktober:

Når du får svar på søknaden din om å delta på UBM får du også beskjed om hvilken komité du får møte i på komitédagene. Her finner du oversikten over når de ulike komiteene har sine møter:

Dato Tidspunkt Hva
12. oktober Kl. 9-12 Helsekomiteen
12. oktober Kl. 13-16 Kultur- og fritidskomiteen 
13. oktober Kl. 9-12 Skolekomiteen
13. oktober Kl. 13-16 Byutvikling- og finanskomiteen
14. oktober Kl. 9-12 Samferdsels- og miljøkomiteen

På komitédagene skal man diskutere alle hjertesaker som har kommet inn på sitt tema. Det blir også enkel servering for alle som deltar!

Dette bør du huske på før du skal være med på komitédag:

 • Møt presis! Det er allerede et tett program på komitédagene, og det er viktig at det er god tid til å diskutere alle hjertesakene som kommer inn.
 • Tenk over om det er noen saker på temaet som du bryr deg ekstra mye om, sånn at du kan få gjennomslag for det som er viktigst for deg. (Hvis du er usikker så kan du snakke med de du skal representere i forkant av møtet.)
 • Hold plassen du har fått tildelt gjennom hele dagen, det vil ikke være mulig å bytte plasser underveis i møtet.
 • Følg smittevernregler og være hjemme hvis du kjenner på noen symptomer! Gi oss beskjed med en gang dersom du må teste deg for korona.
 • Ha det gøy og få deg noen nye venner til debattdagen i bystyresalen!

Nzas tips til deg som skal på UBM for første gang:

 • Tenk på hva som er viktig for deg og sørg for å få skrevet ned hjertesaken din under komitédagene.

 • Lytt etter de som har samme eller lik hjertesak som deg, så kan man kanskje samarbeide om en god idé.

 • Ta ordet og delta i debatten på debattdagen, hvis ikke kommer du til å angre senere. (Jeg snakker av erfaring!)

 • Husk at du kan sende inn endringsforslag på sakene. Hvis det f.eks. er en sak du synes er bra, men du vil ha en endring, må du foreslå det! På denne siden finner du info om hvordan du fremmer endringsforslag.

 • Følg SUR på insta (@sentralt_ungdomsrad) , så får du med deg hvordan de jobber med sakene som blir vedtatt på UBM.

Før debattdagen arrangerer vi to ulike kurs du kan komme på. Man kan fint delta på begge.

Kurs 1: «Ny på UBM?» finner sted i Møllergata 3D på UngInfo-senteret 14. oktober kl. 17.00.
Denne skoleringa er for deg som aldri har vært på UBM før, lurer på hva som skjer og vil forberede deg til debattdagen. I tillegg blir det kurs i tale- og debatteknikk for alle.

Kurs 2: «Tale- og debattworkshop» finner sted på Sentralen i Øvre Slottsgate 3 21. oktober kl. 17.30 – 19.00.
Her blir det kurs i tale- og debatteknikk og alle kan forberede innlegg de vil holde til debattdagen.

Det blir enkel servering begge gangene.

Her finner du påmeldingsskjema til de to skoleringene. 

Stem på hvilke hjertesaker du mener skal gå videre til debattdagen

Etter at komitédagene er fullført, samles alle hjertesakene sammen i et hefte og sendes ut til alle som har stemmerett på UBM.

Hjertesakene sendes ut 15. oktober. I heftet finner du saker fra alle temaene. Her er det viktig at du gjør deg opp en tanke om hvilke saker du mener er de viktigste. Hvis du deltok på en komitédag så kan  være lurt å ta en ekstra titt på alle sakene som ikke var i din komité.

Nå du har sett over sakene, skal du bruke stemmeretten din til å stemme på hvilke 10 saker du mener skal gå videre til debattdagen på UBM.

Fristen for å stemme på sakene går ut 20. oktober. Du stemmer gjennom et skjema du får tilsendt på e-post. Derfor er det veldig viktig at du oppgir riktig e-post når du melder deg på UBM.

Hvis du har stemmerett til å stemme på de 10 sakene, men ikke har fått heftet eller skjemaet den 15. oktober, må du gi beskjed til Emilie Geist (emilie@ungorg.no).

Emilie Geist

Politisk rådgiver

Ungdommens bystyremøte,
Sentralt ungdomsråd i Oslo

emilie@ungorg.no

24 14 98 34

Phillip André Charles

Politisk rådgiver

Ungdomshøringen og organisasjon

Phillip@ungorg.no

98623485

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementskonsulent

agnes@ungorg.no
Tlf.: 41695579

Arne Undheim

Daglig leder

Oppdrag

arne@ungorg.no

24 14 98 35

Kontakt oss

Telefon:

 • 24 14 98 30

E-post:

Besøksadresse:

 • Møllergata 3 d
 • 0179 Oslo

Har du konkrete henvendelser angående Ungdommens bystyremøte, Sentralt ungdomsråd i Oslo, eller Ungdomshøringen? Se direkte kontaktinformasjon.