Ungdommens bystyremøte

Ungdommens bystyremøte (UBM) arrangeres for å gi deg mellom 13 og 19 år som er valgt fra et ungdomsråd, elevråd, organisasjon og fritidsklubb, muligheten til å si din mening og bli hørt av politikerne i Oslo. Sammen med over 100 ungdommer fra hele byen vedtar UBM fem saker som bystyret må ta stilling til. I tillegg arbeider Sentralt ungdomsråd hele året for å få gjennomslag for UBM-sakene i bystyret.

I 2019 ble UBM avholdt 15. oktober og 18. oktober i Oslo rådhus

Her finner du oversikten over sakene som ble vedtatt av Ungdommens bystyremøte 2019:

Prioriterte og protokollførte saker fra UBM 2019

Prioriterte saker 2019/2020

 • Ungdom inn på boligmarkedet

  Les hele saken her: Prioriterte og protokollførte saker fra UBM 2019

  UBMs vedtak:

  • UBM mener at det må kreves at en andel av nye leiligheter holdes av til førstegangskjøpere.
  • UBM mener at Oslo kommune må bevilge mer penger til husbanken
  • UBM mener at Oslo kommune må innføre skatt på inntekt fra å leie ut egen bolig
  • UBM mener at Oslo kommune må sørge for at privatpersoner ikke skal kunne profittere på å kjøpe boliger og leie de ut
  • UBM mener at Oslo kommune må skattlegge mer for hver bolig du kjøper
  • UBM mener at kravet til egenkapital ved kjøp av primærbolig for førstegangskjøpere må senkes fra 15% til 10%
  • UBM mener at Oslo kommune må bygge flere boliger som selges under markedsverdi til førstegangskjøpere
  • UBM mener at Oslo kommune må legge bedre til rette for flere leie-til-eie-boliger
  • UBM mener at kravet til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig må økes til 60 %
  • UBM mener det må bygges flere høyblokker på vestkanten
  • UBM mener at nye bygg som oppføres i Oslo må være miljøvennlige og bygget med miljøvennlige materialer
  • UBM mener at Oslo kommune må bygge flere studentboliger
 • Jobb til ungdom

  Les hele saken her: Prioriterte og protokollførte saker fra UBM 2019

  UBMs vedtak:

  • UBM mener at sommerjobbtilbudet må utvides til å gjelde alle bydelene i Oslo
  • UBM mener at bydelene må ansette ungdom til å gjennomføre enkle småjobber innen f.eks. renovasjon og bymiljø
  • UBM mener at arbeidsgiveravgiften må reduseres på ung arbeidskraft
  • UBM mener at Oslo kommune må lage en jobbsøkerportal der unge enkelt kan finne og søke på jobber som er rettet spesifikt mot unge
  • UBM mener at alle unge i Oslo må få et jobb for ungdom-kurs, enten på skolen eller fritidsklubbene
  • UBM mener at Osloskolen må sikre at elevene får opplæring i rettigheter i arbeidslivet
 • Gratis sanitetsprodukter og prevensjon på skolen

  Les hele saken her: Prioriterte og protokollførte saker fra UBM 2019

  UBMs vedtak:

  • UBM mener at det må tilbys gratis sanitetsprodukter lett tilgjengelig på alle Osloskolens toaletter. UBM mener at disse produktene må tilbys på kontoret eller i resepsjonen, i tillegg til hos helsesykepleier, ettersom helsesykepleier ikke alltid er tilstede. Produktene må også tilbys i automater på toalettene, både på jente- og guttetoalettene.
  • UBM mener at det må være avfallsbøtter for sanitetsprodukter på alle toaletter i Oslo
  • UBM mener at den nedre aldersgrensen på gratis prevensjon på 16 år må fjernes
  • UBM mener at tilbudet om gratis prevensjon må gjøres kjent gjennom seksualitetsundervisningen og skolehelsetjenesten
  • UBM mener at skolehelsetjenesten må styrkes i tråd med forslaget
  • UBM mener at det må tilbys menskopp eller andre mer miljøvennlige og billigere sanitetsprodukter, både på skolene og på apoteket
 • Psykt viktig: Mer undervisning om psykisk helse

  Les hele saken her: Prioriterte og protokollførte saker fra UBM 2019

  UBMs vedtak:

  • UBM mener at undervisning om psykisk helse må starte tidligere
  • UBM mener at vi må lære om stresshåndtering, psykiske lidelser og hvordan snakke om følelser
  • UBM mener at det må sikres høy kvalitet på undervisningen
  • UBM mener at vi må lære om hvor man kan oppsøke hjelp, og tilrettelegge for dette
  • UBM mener at vi må ha kvalifiserte lærere og helsesykepleiere på skolene
  • UBM mener at alle skoler må ha en skolepsykolog
  • UBM mener at lærere må kurses i hvordan de tar imot og håndterer elevenes psykiske helse
 • Karakter SEX: Bedre seksualitetsundervisning

  Les hele saken her: Prioriterte og protokollførte saker fra UBM 2019

  UBMs vedtak:

  • UBM mener at seksualundervisningen må endre navn til seksualitetsundervisning for å synliggjøre det brede spekteret av innhold undervisningen skal dekke over
  • UBM mener at de må ha en bredere seksualitetsundervisning allerede fra første klasse
  • UBM mener at det kreves variert og kvalifisert undervisning av lærere og eksterne som skal undervise i faget
  • UBM mener at at seksualitetsundervisningen må inkludere kunnskap om grensesetting, kjønnsmangfold, pornokultur, overgrepskultur og seksualitet
  • UBM mener at det må være et feministisk selvforsvarskurs for alle fra 7. klasse til 3. klasse på videregående skole inkludert i seksualitetsundervisningen

Kontakt oss

Telefon:

 • 24 14 98 30

E-post:

Besøksadresse:

 • Møllergata 3
 • 0179 Oslo

Har du konkrete henvendelser angående Ungdommens bystyremøte, Sentralt ungdomsråd i Oslo, eller Ungdomshøringen? Se direkte kontaktinformasjon.

Emilie Geist

Politisk rådgiver

Ungdommens bystyremøte,
Sentralt ungdomsråd i Oslo

emilie@ungorg.no

24 14 98 34

Sigbjørn Lilledrange

Rådgiver

Ungdomshøringen

sigbjorn@ungorg.no

24 14 98 32

Arne Undheim

Daglig leder

Oppdrag

arne@ungorg.no

24 14 98 35