Ungdommens bystyremøte

Ungdommens bystyremøte (UBM) er en av de viktigste arenaene for ungdomsmedvirkning i Oslo. Hver høst samles over 150 ungdommer mellom 13 og 18 år i Oslo rådhus for å diskutere og vedta de fem viktigste sakene for ungdom i Oslo. ​I løpet av to dagers møter, diskusjoner og voteringer kommer ungdommene frem til fem saker som sendes videre til bystyret for behandling. Bystyret er pliktet til å behandle disse fem sakene på lik linje med saker politikerne selv fremmer. Sentralt ungdomsråd i Oslo arbeider for å få positivt vedtak på UBM sakene i bystyret. UBM kan også vedta opp til fem saker som blir protokollført. Disse vil ikke bli behandlet i bystyret, men blir en del av den vedtatte politikken som UBM har.

Bli med på UBM 2019!

Ungdommens bystyremøte 2019 vil bli avholdt tirsdag 15. oktober og fredag 18. oktober. Vil du representere elevråd, organisasjon eller ungdomsråd? Invitasjon er nå sendt direkte til vår kontaktperson hos dere.

Det er også mulighet å delta på UBM uten å representere en organisasjon, et ungdomsråd eller elevråd. Da kan du sende forespørsel til emilie@ungorg.no. Det er totalt 20 åpne plasser, så det gjelder å være tidlig ute.

Prioriterte saker 2018/2019

 • Mappevurdering

  Les hele saken ved å trykke her.

  UBM mener:

  • Oslo kommune må søke om å få gjennomføre et prøveprosjekt med mappevurdering som alternativ til eksamen
 • Kildesortering: også på jobb og skole

  Les hele saken ved å trykke her.

  UBM mener:

  • Det bør opprettes en tilskuddsordning til næringsbygg som ønsker å kildesortere
  • Det skal være gratis å kildesortere for skoler
  • Bystyret ber byrådet om å gjøre det obligatorisk for næringsbygg å kildesortere
 • Helsehjelp for overgreputsatte

  Les hele saken ved å trykke her.

  UBM mener:

  • At Oslo kommune må styrke de tilbudene for overgrepsutsatte som allerede eksisterer 
  • Oslo kommune må gi mer ressurser til overgrepsmottaket
  • At Oslo kommune må øke bevisstheten om overgrepsmottakene blant ungdom
  • At Oslo kommune må styrke helsesøster-/psykolog-tilbudet slik at de som trenger hjelp får det
  • Seksualundervisningen må styrkes med særlig fokus på grensesetting, pornokultur og overgrep
  • Vil ha mer og bedre informering av voksne og barn som får høre om andre som har blitt utsatt for overgrep
  • Vil ha mer informasjon til elever om grenser og mer seksualundervisning
  • Vil ha flere overgrepsmottak i Oslo
  • Større fokus på gutter slik at det minsker stigmaet og terskelen for at gutter skal oppsøke hjelp. Dette vil likestille dette slik at jenter og gutter får lik oppmerksomhet og lik lav terskel for å oppsøke hjelp.
  • Seksualundervisningen må starte i førsteklasse, med fokus på grensesetting
 • En skolehelsetjeneste tilpasset eleven

  Les hele saken ved å trykke her.

  UBM mener:

  • At den gjeldende bemanningsnormen skal styrkes, slik at Osloskolens elever er sikret én helsesøster per 500. elev på ungdoms- og videregående skole.
  • Oslo kommune setter seg et langsiktig mål om en bemanning på én helsesøster i fulltid per 250. elev i ungdomsskolen og per 300. elev i videregående opplæring.
  • Kommunen overtar ansvaret for skolehelsetjenesten
  • Be kommunen sende brev til Stortinget eller spørre om et prøveprosjekt der helsesøstre kan dele ut legitimert fravær
 • «Hjelp! Vi kan ikke svømme!»

  Les hele saken ved å trykke her.

  UBM mener:

  • Øke minstekravet for svømmetimer i grunnskolen og tilby ekstraundervisning ved behov
  • Sørge for at kompetansemålene tydeliggjøres og blir fulgt opp av skolen
  • Bedre tilgjengeligheten til svømmehaller både i skoler og på fritiden
  • Svømmeundervisningen må også være god. Vi må lære svømmeteknikker, livredning og å flyte. Mer enn å bare svømme 200 meter hver time. 
  • Ha krav om svømmeundervisning i havet/innsjø i tillegg til svømmehall
  • Ha krav om livredningskurs

Kontakt oss

Telefon:

 • 24 14 98 30

E-post:

Besøksadresse:

 • Møllergata 3
 • 01790 Oslo

Har du konkrete henvendelser angående Ungdommens bystyremøte, Sentralt ungdomsråd i Oslo, eller Ungdomshøringen? Se direkte kontaktinformasjon.

Emilie Geist

Politisk rådgiver

Ungdommens bystyremøte,
Sentralt ungdomsråd i Oslo

emilie@ungorg.no

24 14 98 34

Sigbjørn Lilledrange

Rådgiver

Ungdomshøringen

sigbjorn@ungorg.no

24 14 98 32

Arne Undheim

Daglig leder

Oppdrag

arne@ungorg.no

24 14 98 35