Ungdomshøringen

Hva er viktig for barn og unge i Oslo? På Ungdomshøringen kan unge mellom 13 og 18 år si sin mening til politikerne. Hvert år arrangerer UngOrg en ungdomshøring på oppdrag fra Oslo kommune. Ungdomshøring er en måte å innhente ungdoms meninger og uttalelser om saker som angår dem. Oslo kommune har valgt å ha en fast, årlig høring med tema som er byomfattende for ungdom i Oslo. Slik sikrer Oslo kommune at ungdom blir hørt, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12. Målet med høringen er at ungdoms interesser og synspunkter kommer frem og kan bli tatt hensyn til når politikken utformes.

Ungdomshøringen 2019

Er du mellom 13 og 19 år og vil si din mening i saker som angår deg? Bli med på Ungdomshøringen: ungdom om arbeid! Her får ungdom si sin mening om hvordan arbeidslivet skal se ut. Hvor skal vi jobbe i fremtiden? Hvordan kan flere unge få en jobb? Hvordan skal vi få det best mulig på jobb?

Når og hvor skal Ungdomshøringen være?
11. april kl. 09:00-15:00 på Sentralen.

Hvem er invitert?
Alle ungdommer mellom 13 og 19 år. Vi vil helst at ungdom som ikke sitter i elevråd eller ungdomsråd skal få muligheten til å delta på denne høringen. Alle som deltar får politisk fravær.

Hva er en ungdomshøring?
Ungdomshøringen gjennomføres på vegne av Oslo kommune som ønsker å høre ungdoms meninger om et spesielt tema, i år er temaet arbeid. Vi er interessert i å gi ungdom mulighet til å si sin mening og være med å påvirke i dette viktige temaet. I etterkant av høringen vil UngMed skrive en rapport til Oslo kommune.

Har du spørsmål?
Ta kontakt på e-post andrea@ungorg.no eller send melding til UngOrg på facebook.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 4. april

Hva mener ungdom om digitalisering?

Emilie Geist

Politisk rådgiver

emilie@ungorg.no
Tlf.: Tlf.: 24 14 98 34

Andrea Sjøvoll

Politisk rådgiver

andrea@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 32

Arne Undheim

Daglig leder

arne@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 35

Rikke Runde

Grafisk designer

rikke@ung.info
Tlf.: 24 14 98 23

Laila Erdal Aagesen

Avdelingsleder

laila@ung.info
Tlf.: 24 14 98 31

Johanna Engdaswe

Informasjonskonsulent
Bolig, helse og rettigheter

johanna@ung.info
Tlf.: 24 14 98 20

Mona Sjøli

Informasjonskonsulent
Fritid og USE-IT Oslo

mona@ung.info
Tlf.: 24 14 98 20

Same Yassin

Informasjonskonsulet
Jobb

same@ung.info
Tlf.: 24 14 98 20

Philip Rynning Coker

Informasjonskonsulent
Utdanning og ut i verden

philip@ung.info
Tlf.: 24 14 98 20

Kontakt oss

Ta kontakt gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller vil ha mer informasjon om ungdomsmedvirkningen i Oslo, Sentralt ungdomsråd, Ungdomshøringen eller Ungdommens bystyremøte. 

Bruk kontaktskjema eller send en e-post til koordinator@ungorg.no.

Send en e-post