Ungdommens bystyremøte

Hva er UBM?

På Ungdommens bystyremøte (UBM) diskuteres saker som er viktig for ungdom i Oslo. Fem saker som vedtas blir behandlet i bystyret og kan bli til Oslos politikk.

Når er UBM 2020?

Komitédager:
12. – 14. oktober

Debattdagen:
22. oktober

Hvem kan delta?

Ungdomsråd, elevråd, fritidsklubber, medlemsorganisasjoner og Sentralt Ungdomsråd.

Når er søknadsfristen?

7. oktober 2020.

Alle får svar innen 9. oktober på om de har fått plass.

Velkommen til Ungdommens bystyremøte 2020

I år arrangerer UngOrg Ungdommens bystyremøte (UBM) for 25. gang. På grunn av covid-19-situasjonen blir årets UBM litt annerledes enn det pleier.

Den største konsekvensen, er at det er færre plasser enn vanlig til møtene som finner sted på rådhuset. Vi har plass til i alt 57 deltakere. Vi trekker disse gjennom loddtrekning.

  • 15 plasser til ungdomsråd (1 pr bydel)
  • 15 plasser til elever fra ungdomsskoler (1 pr bydel)
  • 15 plasser til elever fra videregående skoler (1 pr bydel)
  • 5 plasser til demokratiske klubbstyrer på fritidsklubber
  • 5 plasser til organisasjoner som er medlemmer hos UngOrg og/eller får driftsstøtte fra Oslo kommune
  • 2 plasser til ledelsen i Sentralt ungdomsråd

I tillegg kan alle ovennevnte søke om stemmerett til digitalt valg av saker.

Informasjon om hvordan dere søker om plass skal rådet eller organisasjonen ha mottatt på e-post. Har dere ikke fått invitasjon? Kontakt prosjektleder Emilie Geist på emilie@ungorg.no.

Søknadsfristen går ut 7. oktober.

[av_one_full first min_height=» vertical_alignment=’av-align-top’ space=» row_boxshadow_color=» row_boxshadow_width=’10’ margin=’0px’ margin_sync=’true’ mobile_breaking=» border=» border_color=» radius=’0px’ radius_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ column_boxshadow_color=» column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=» background_gradient_color1=» background_gradient_color2=» background_gradient_direction=’vertical’ src=» attachment=» attachment_size=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight_size=’1.1′ animation=» link=» linktarget=» link_hover=» title_attr=» alt_