Forventningsavklaring

Som en del av medvirkningsprosessen bør deltakerne bli informert ikke bare om saken, men også om saksprosessen de tar del i. Dette innebærer å gjøre det tydelig hvem som behandler saken, hvor lang prosessen er og hva innspillene skal brukes til. Det er viktig for å gi gode innspill!

Hvem spør?

Hvor i prosessen er vi?

Hva skjer etterpå?

Hadde vi betydning for saken?