bystyremøte

2019

Ungdommens

Ungdommens Bystyremøte 2018

UNGDOM BESTEMMER!

11. og 16. oktober ble det arrangert Ungdommens bystyremøte (UBM) på rådhuset. Dette er et arrangement der ungdom mellom 13 og 19 år som er valgt fra et ungdomsråd, elevråd, organisasjon eller fritidsklubb, muligheten til å si sin mening og bli hørt av politikerne i Oslo. Til sammen møttes omtrent 130 ungdommer fra hele byen for å vedta fem saker som bystyret må ta stilling til.

HVA BLE TOPPSAKENE PÅ ÅRETS UBM?

Hvert år velger ungdom fem saker som må behandles av bystyret. 

Årets fem prioriterte saker er:

  1. «Hjelp! Vi kan ikke svømme»
  2. En skolehelsetjeneste tilpasset eleven
  3. Mappevurdering
  4. Helsehjelp for overgrepsutsatte
  5. Kildesortering: også på jobb og skole

Du kan lese om alle de prioriterte sakene og sakene som ble vedtatt på årets UBM her

UBM 2018

PROTKOLLFØRTE SAKER:   

I tillegg til de fem prioriterte sakene vedtar Ungdommens bystyremøte opptil fem saker som blir egen politikk.

Årets protokollførte saker ble: 

  • Fremtidens fagarbeider går yrkesfag i dag
  • Billigere Ruter-billetter
  • Bedre fritidstilbud for barn og unge

HAR DU SPØRSMÅL OM UBM:

Ta kontakt med Emilie Geist på emilie@ungorg.no

Rapport fra Ungdomshøringen 2018

Ungdom om digitalisering

Hva mener ungdom om digitalisering? Det var temaet for årets Ungdomshøring som ble arrangert 8. mai 2018. Fra denne høringen er det laget en rapport som beskriver de meningene deltakerne hadde om temaet. 

Last ned rapporten her.

Hva er Ungdomshøringen?

Ungdomshøringen er en byomfattende høring som arrangeres hvert år av UngOrg, på oppdrag av Oslo kommune. Ungdomshøringen gir unge som ikke har tilhørighet til organisasjonslivet mulighet til å si sin mening om et dagsaktuelt tema. Oslo kommune har et stort fokus på digitalisering, og denne rapporten er en del av denne prosessen, slik unge i Oslo kan gi tilbakemeldinger på hvilke digitaliserte endringer de ønsker.

Fysisk eksemplar av rapporten

Rapporten kan hentes hos UngInfo i Møllergata 3, 0179 Oslo. Ønsker du flere eksemplarer kan dette bestilles ved å sende en e-post til vårt sekretariat.

Last ned

Trykk på bildet for å laste ned.

Kontakt oss

UngMed (Ung Medbestemmelse) er en avdeling i paraplyorganisasjonen UngOrg, som arbeider for at barn og unge (spesielt dem under 18 år) skal ha medbestemmelse på eget liv. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere Ungdommens Bystyremøte og Ungdomshøringen.

UngMed er finansert gjennom tilskudd fra Oslo kommune.

UngMed har kontorer i tilknytning til UngInfo-senteret i Møllergata 3. 

Kom innom, eller send oss henvendelse i kontaktskjema. 

Send oss en e-post