Sentralt ungdomsråd i Oslo

SUR er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i Oslo. Rådet skal følge opp de prioriterte sakene fra Ungdommens bystyremøte, og har som mål å representere og fungere som et talerør for alle barn og unge i Oslo, fremme unges interesser, samt arbeide for å skape engasjement for politikk og medbestemmelse blant byens barn og unge. Rådet er partipolitisk uavhengig.

Du kan finne mer informasjon om rådets funksjon, møteplan og kopier av referater ved å følge denne lenken.

Emilie Geist

Sekretær for
Sentralt ungdomsråd i Oslo

emilie@ungorg.no

24 14 98 34

Høringsinnspill (nyeste først)

Kontakt rådet

Telefon: 24 14 98 30

E-post: sur@ungorg.no

Besøksadresse: Møllergata 3 D, 0179 Oslo

Alle henvendelser tas via sekretær.

Sara Khalid

Leder i Sentralt ungdomsråd i Oslo

Mari Løyte Harboe

Nestleder i Sentralt ungdomsråd i Oslo