Sentralt ungdomsråd i Oslo

Sentralt Ungdomsråd i Oslo (SUR) er et høringsorgan for bystyret i Oslo kommune i alle saker som angår ungdom og tar seg av byomfattende saker. SUR har også ansvaret for å følge opp sakene som vedtas på Ungdommens Bystyremøte, spesielt de fem prioriterte sakene. I tillegg driver de opplæring og veiledning av de lokale ungdomsrådene i byen.

Formålet til SUR er å øke barn og unges medvirkning i demokratiske prosesser samt å gi byrådet adekvate råd i saker som gjelder denne gruppen.

Du kan finne mer informasjon om rådets funksjon, møteplan og kopier av referater ved å følge denne lenken.

Høringsinnspill (Nyeste først)

Kontakt rådet

Telefon:

  • 24 14 98 30

E-post:

Besøksadresse:

  • Møllergata 3
  • 01790 Oslo

Alle henvendelser tas via sekretær.

Emilie Geist

Sekretær for
Sentralt ungdomsråd i Oslo

emilie@ungorg.no

24 14 98 34

Sara Khalid

Leder i Sentralt ungdomsråd i Oslo

Mari Løyte Harboe

Nestleder i Sentralt ungdomsråd i Oslo