Hva er UBM?

På Ungdommens bystyremøte (UBM) diskuterer du saker som er viktig for ungdom i Oslo. Fem saker som vedtas på UBM behandles i Oslo bystyre av politikerne og kan bli til Oslos politikk.

Dato

Komitédager:
12. – 14. oktober

Bystyremøte:
22. oktober

Hvem kan delta?

Ungdomsråd, elevråd, fritidsklubber, medlemsorganisasjoner og Sentralt Ungdomsråd.

Søknadsfrist

7. oktober 2020

I år arrangerer UngOrg Ungdommens bystyremøte (UBM) for 25. gang. På grunn av covid-19-situasjonen blir årets UBM litt annerledes enn det pleier.
Den største konsekvensen, er at det er færre plasser enn vanlig til møtene som finner sted på rådhuset. Vi har plass til i alt 57 deltakere. Vi trekker disse gjennom loddtrekning.
  • 15 plasser til ungdomsråd (1 pr bydel)
  • 15 plasser til elever fra ungdomsskoler (1 pr bydel)
  • 15 plasser til elever fra videregående skoler (1 pr bydel)
  • 5 plasser til demokratiske klubbstyrer på fritidsklubber
  • 5 plasser til organisasjoner som er medlemmer hos UngOrg og/eller får driftsstøtte fra Oslo kommune
  • 2 plasser til ledelsen i Sentralt ungdomsråd

I tillegg kan alle ovennevnte søke om stemmerett til digitalt valg av saker.

Nytt av året er også at alle unge i Oslo kan foreslå saker til Ungdommens bystyremøte. Du kan foreslå et tema, beskrive et problem du ser for ungdom i Oslo i dag, eller presentere et spesifikt forslag til en politisk sak. Det gjør du her: www.tiny.cc/minsak 

Informasjon om hvordan dere søker om plass skal rådet eller organisasjonen ha mottatt på e-post. Har dere ikke fått invitasjon? Kontakt prosjektleder Emilie Geist på emilie@ungorg.no.

Søknadsfristen går ut 7. oktober.