Fem enkle tips for engasjerende møter

– få opp temperaturen og deltakelsen! 

Finnes det noe mer drepende for engasjementet enn kjedelige møter? Vi har alle vært der: Én person snakker, du skjønner ikke hva de snakker om, men det gjør ingenting, for de spør uansett ikke om hva de andre mener, og møtet varer og rekker. Lyder det kjent? Svaret er sikkert dessverre ja. Det store spørsmålet er hvordan du skal sørge for at møtene du leder ikke føyer seg inn i samme rekke. Vi har fem enkle tips:

1. Ha en ansvarlig møteleder

Sørg for at du eller en annen person i møtet tar på seg rollen som en ansvarlig møteleder. Enten dette er deg eller noen andre, er hovedoppgaven til en møteleder, utover å holde tiden og lede møtet gjennom sakene, å sørge for at det som diskuteres, diskuteres på en god måte.

2. Alle må forstå hva som diskuteres

Selv om møtelederen forstår saken dere skal diskutere, er det ikke sikkert alle andre henger like godt med i svingene. Sørg for å gi en kort og god introduksjon, og etabler en møtekultur der det er trygt å be om en grundigere forklaring. Spør alltid om noen har spørsmål til saken før dere går til debatt og diskusjon.