Verktøy til medvirkning

Medvirkning handler om å aktivt invitere inn grupper til å si noe om saker som angår dem. Her viser vi deg de viktigste verktøyene for god medvirkning.

Spør meg!

Emilie Sagen Geist
Medvirkningsrådgiver

emilie@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Les om verktøy for medvirkning

Forventningsavklaring

Start medvirkningsprosessen med en forventningsavklaring, så deltakerne er klar over hvem som behandler saken, hvor lang prosessen er og hva innspillene skal brukes til.

Hvordan møte ungdom

Det er ofte voksne som legger til rette for medvirkningsprosesser for ungdom. Hva er viktig å tenke på når du skal møte ungdommene som skal dele sine meninger og erfaringer? Vi har samlet noen grunnleggende prinsipper.

Ha engasjerende møter

Vi gir deg fem enkle tips for bedre, tydeligere og hyggeligere møter.

Hvordan rekruttere deltagere

Hvordan skal dere få fatt i målgruppen dere vil at skal medvirke? Vi tar deg gjennom våre seks steg for en god rekrutteringsprosess.

Klarspråk i medvirkning

God medvirkning starter med en forståelig sak. Vi viser deg hvordan du finner balansen mellom lett språk og god formidling av hele saken.