Medvirkning

Medvirkning handler om å aktivt og bevisst invitere inn grupper til å uttale seg om saker som direkte eller indirekte angår dem. Vi i UngMed mener at ungdomsmedvirkning er en billig investering i utviklingen av samfunnet vårt. Det er viktig at medvirkningen gjøres på en god måte. I disse artiklene viser vi deg hvordan du får til det.

Spør meg om medvirkning 

Emilie Geist
Politisk rådgiver

emilie@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 34

Dette er medvirkning

Gjennomføre medvirkning

Verktøy til medvirkning