Ungdomshøringen

Hva er viktig for barn og unge i Oslo? På Ungdomshøringen kan unge mellom 13 og 18 år si sin mening til politikerne. Hvert år arrangerer UngOrg en ungdomshøring på oppdrag fra Oslo kommune. Ungdomshøring er en måte å innhente ungdoms meninger og uttalelser om saker som angår dem. Oslo kommune har valgt å ha en fast, årlig høring med tema som er byomfattende for ungdom i Oslo. Slik sikrer Oslo kommune at ungdom blir hørt, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12. Målet med høringen er at ungdoms interesser og synspunkter kommer frem og kan bli tatt hensyn til når politikken utformes.

Ungdommens bystyremøte

Ungdommens bystyremøte er en av de viktigste arenaene for ungdomsmedvirkning i Oslo. Hver høst samles over 150 ungdommer mellom 13 og 18 år i Oslo rådhus for å diskutere og vedta de fem viktigste sakene for ungdom i Oslo. I løpet av to dagers møter, diskusjoner og voteringer kommer ungdommene frem til fem saker som sendes videre til bystyret for behandling. Bystyret er pliktet til å behandle disse fem sakene på lik linje med saker politikerne selv fremmer.  Sentralt ungdomsråd arbeider for å få positivt vedtak på UBM sakene i Bystyret.

Sentralt ungdomsråd

Sentralt ungdomsråd (SUR) jobber for at ungdommen skal bli hørt av politikerne og administrasjonen i Oslo. Sentralt ungdomsråd er høringsinstans for byrådet, og er ungdommens talerør i saker som angår ungdom i Oslo. SUR tar opp saker som bestemmes i bystyret eller byrådet i Oslo. Rådet består av to representanter som velges fra hvert lokale ungdomsråd i bydelene, samt leder og nestleder. Leder og nestleder velges av Ungdommens bystyremøte.  SUR møtes en gang i måneden, og jobber med saker som er viktige for ungdom i Oslo. Rådet er et partipolitisk uavhengig organ, og skal tenke på ungdommens interesser.

Emilie Geist

Politisk rådgiver

Ungdommens bystyremøte,
Sentralt ungdomsråd i Oslo

emilie@ungorg.no

24 14 98 34

Phillip André Charles

Politisk rådgiver

Ungdomshøringen og organisasjon

Phillip@ungorg.no

98623485

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementskonsulent

agnes@ungorg.no
Tlf.: 41695579

Arne Undheim

Daglig leder

Oppdrag

arne@ungorg.no

24 14 98 35

Kontakt oss

Telefon:

  • 24 14 98 30

E-post:

Besøksadresse:

  • Møllergata 3 d
  • 0179 Oslo

Har du konkrete henvendelser angående Ungdommens bystyremøte, Sentralt ungdomsråd i Oslo, eller Ungdomshøringen? Se direkte kontaktinformasjon.