Ungdomshøringen

Rapport fra Ungdomshøringen 2018

Ungdom om digitalisering

Hva mener ungdom om digitalisering? Det var temaet for årets Ungdomshøring som ble arrangert 8. mai 2018. Fra denne høringen er det laget en rapport som beskriver de meningene deltakerne hadde om temaet. 

Last ned rapporten her.

Hva er Ungdomshøringen?

Ungdomshøringen er en byomfattende høring som arrangeres hvert år av UngOrg, på oppdrag av Oslo kommune. Ungdomshøringen gir unge som ikke har tilhørighet til organisasjonslivet mulighet til å si sin mening om et dagsaktuelt tema. Oslo kommune har et stort fokus på digitalisering, og denne rapporten er en del av denne prosessen, slik unge i Oslo kan gi tilbakemeldinger på hvilke digitaliserte endringer de ønsker.

Fysisk eksemplar av rapporten

Rapporten kan hentes hos UngInfo i Møllergata 3, 0179 Oslo. Ønsker du flere eksemplarer kan dette bestilles ved å sende en e-post til vårt sekretariat.

Last ned

Trykk på bildet for å laste ned.

bystyremøte

2018

Ungdommens

Ungdommens Bystyremøte 2018

Sterke meninger? Brenner du for noe? Du kan være med å bestemme!

Ungdommens bystyremøte (UBM) arrangeres for å gi dere mellom 13 og 19 år som er valgt fra et ungdomsråd, elevråd, organisasjon eller fritidsklubb, muligheten til å si din mening og bli hørt av politikerne i Oslo. Sammen med 150 ungdommer fra hele byen vedtar UBM fem saker som bystyret må ta stilling til. I tillegg arbeider Sentralt ungdomsråd hele året for å få positive vedtak for UBM-sakene i bystyret.  

Hva synes dere bør være toppsakene på UBM i år?

Lista på saker UBM har fått vedtatt i Oslo bystyre begynner å bli lang, eksempelvis bedre lærerevaluering, eksamenstilbud i sommerskolen, prøveprosjekt om anonym retting av heldagsprøver og forbedret nattbusstilbud. Hva skal være sakene i år? Diskuter i klassen, elevrådet, organisasjonen eller klubbrådet hva dere mener UBM skal mene.

HVEM

  • Ungdomsråd kan sende 4 representanter
  • Elevråd kan sende 2 representanter
  • Organisasjoner kan sende 2 representanter mellom 13 og 18 år, dersom de er medlem i UngOrg, eller får driftsstøtte av Oslo kommune.
  • Demokratiske klubbråd ved fritidsklubber i Oslo kan sende to representanter mellom 13 og 18 år
  • 20 åpne plasser for ungdom som ikke tilhører noen organisasjon, lokalt ungdomsråd eller elevråd.

HVORFOR

Du er med på å foreslå og vedta viktige saker for ungdom i Oslo. Fem av sakene behandles i Oslo bystyre i løpet av året. Du er med på valg av leder og nestleder i Sentralt ungdomsråd (SUR). Du må velges av ditt elevråd/ organisasjon/ ungdomsråd/fritidsklubb. Arrangementet er gratis og det blir servert mat. Du får politisk fravær fra skolen.

UBM 2018

NÅR:   

  • Torsdag 11. oktober fra 08:00-16:00
  • Tirsdag 16. oktober fra 07:30-18:00

HVOR:

  • Rådhuset i Oslo

PÅMELDING:

Kontakt oss

UngMed (Ung Medbestemmelse) er en avdeling i paraplyorganisasjonen UngOrg, som arbeider for at barn og unge (spesielt dem under 18 år) skal ha medbestemmelse på eget liv. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere Ungdommens Bystyremøte og Ungdomshøringen.

UngMed er finansert gjennom tilskudd fra Oslo kommune.

UngMed har kontorer i tilknytning til UngInfo-senteret i Møllergata 3. 

Kom innom, eller send oss henvendelse i kontaktskjema. 

Send oss en e-post