Om UngMed

Ung Medbestemmelse (UngMed) er en avdeling hos Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) som spesialiserer seg innen ungdomsmedvirkning.

På vegne av Oslo kommune arrangerer vi Ungdommens bystyremøte og Ungdomshøringen, i tillegg til å være sekretariatet for Sentralt ungdomsråd i Oslo.

UngMed ble opprettet i 1996 med målsetning om å sikre økt medbestemmelse blant barn og unge i Oslo kommune. I dag er vi en av Norges fremste eksperter på ungdomsmedvirkning, og tilbyr rådgivning på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå.

UngOrg ble stiftet i 1984 av Natur og ungdom, AUF og Unge Høyre. Da het organisasjonen Barne- og ungdomsrådet i Oslo (BURO), men i 2012 ble UngOrg (Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo) det offisielle navnet. UngOrg jobber for å sikre gode rammevilkår og politisk innflytelse for barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. Dette gjøres ved å blant annet gjennom kompetansehevende tiltak og rådgivning.

UngInfo er også en avdeling i UngOrg, på lik linje som UngMed. UngInfo er et informasjons- og veiledningstilbud i Oslo. Avdelingen har et eget senter i Møllergata 3 for ungdom mellom 13 og 27 år. Her kan besøkende få veiledning om akkurat det de lurer på – enten om det er jobbsøking eller utdanningsvalg. UngInfo-senteret er åpent mandag til fredag kl. 11-17, og lørdager 12-17.

UngMed er finansiert med støtte fra Oslo kommune, og er demokratisk styrt av UngOrg sine medlemsorganisasjoner.

Besøk oss:

Møllergata 3d
0179 Oslo

Kontakt oss:

24 14 98 30
koordinator@ungorg.no

Ønsker du å bestille kurs, foredrag eller skal du legge til rette for medvirkning i et prosjekt?

Vi tar på oss oppdrag innen ungdomsmedvirkning og metodebruk. Les mer om hva vi kan bistå med her.