Ungdommens bystyremøte (UBM)

Ungdommens bystyremøte (UBM) er den største arenaen for ungdoms medbestemmelse i Oslo.

Ungdom fra hele Oslo samles på rådhuset for å diskutere og foreslå saker som er viktige for ungdom i byen vår. Fem saker blir til slutt sendt til bystyret for politisk behandling, og kan bli til faktisk politikk!

UBM 2023

I 2023 blir UBM arrangert for 28. gang den 17. og 20. oktober. Du kan melde deg på via ditt ungdomsråd, elevråd, fritidsklubb eller organisasjon. Invitasjonen sendes ut i slutten av august.

Hva skjer med sakene når UBM er over?

De fem sakene som får flest stemmer sendes direkte til politikerne i bystyret, som behandler dem politisk. Gjennom året følger Sentralt ungdomsråd sakene videre, og jobber for å få gjennomslag for sakene.

Du kan følge SUR på instagram og facebook for å få oppdateringer om arbeidet de gjør.

Spør meg!

Emilie Sagen Geist
Medvirkningsrådgiver

emilie@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Våre fem prioriterte saker i 2022

Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2022

UBMs vedtak:

 • UBM ber Oslo kommune utarbeide en plan for hvordan skolene skal følge opp rasisme i Osloskolen og barnehager. Planen bør inneholde gode retningslinjer, varslingsrutiner og en klar rolle- og ansvarsfordeling.
 • UBM ber kommunen om å involvere osloungdom i arbeidet.
 • UBM ber Oslo kommune utarbeide en handlingsplan for å forebygge rasisme i Osloskolen. Handlingsplanen bør inneholde konkrete, forebyggende tiltak mot rasisme. UBM ber kommunen om å involvere osloungdom i arbeidet.
 • UBM mener at elever i Osloskolen bør lære mer om rasisme og diskriminering i en historisk kontekst, og at undervisningen bør inkludere sentrale hendelser som holocaust, stonewall-opprøret, slaveriet, osv.

Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2022

UBMs vedtak:

 • UBM mener at Oslo kommune bør sørge for å oppfylle og styrke bemanningsnormen for skolehelsetjenesten.
 • UBM mener at skolehelsetjenesten bør sørge for å gi elevene god og regelmessig informasjon om sine tilbud.
 • UBM mener at alle elever bør tilbys en introduksjonssamtale med skolehelsetjenesten når man begynner på en ny skole, og oppfølgingssamtaler med helsesykepleier hvert halvår.
 • UBM mener at alle videregående skoler bør ha minst én skolepsykolog, og minst to på skoler med flere enn 1000 elever.
 • UBM mener at helsesykepleiere bør få en innføring i hvordan de skal håndtere og gjenkjenne alle former for utfordringer unge kan komme borti knyttet til seksualitet, legning, identitet, familie og religion.
 • UBM mener møtet med skolehelsetjenesten på 8. trinn bør være mindre fokusert på vekt og kropp, og at rutinemessige spørsmål som elevene får om disse temaene bør gjennomgås og revurderes.
 • UBM ønsker at Oslo kommune legger til rette for et bedre samarbeid mellom skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (HFU).
 • UBM mener at skolehelsetjenesten bør ha muligheten til å henvise elever til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) dersom det er behov for videre oppfølging.
 • UBM mener at bind, tamponger og smertestillende legemidler bør være tilgjengelig på skoleområdet uavhengig av om helsesykepleier er til stede.

Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2022

UBMs vedtak:

 • UBM mener at Oslo kommune bør fullfinansiere rusmiddelanalysetjenesten som leveres av Tryggere Ruspolitikk, i tillegg til å utarbeide en nettside som samler andre organisasjoner som jobber for å spre nøytral informasjon om rusmidler og hjelpetjenester.
 • UBM mener at Tryggere Ruspolitikk sin rusmiddelanalysetjeneste bør utvides slik at flere får muligheten til å teste rusmidler.
 • UBM mener at bystyret bør bevilge mer midler til dagens brukerrom for å kunne hjelpe flere og holde åpent hele døgnet.
 • UBM mener at Oslo kommune bør opprette et nytt brukerrom, i tillegg til dagens tilbud.

Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2022

UBMs vedtak:

 • UBM mener at Oslo kommune bør be nasjonale myndigheter om å gjøre det billigere for unge å benytte seg av helsetjenester, blant annet ved å senke egenandelskravet eller å gjøre det gratis for unge under 25 år.
 • UBM ønsker at Oslo kommune søker nasjonale myndigheter om en forsøksordning der elever kan ha en egenmeldingsordning på samme måte som man har i arbeidslivet.
 • UBM ønsker at Oslo kommune ber nasjonale myndigheter om å redusere prisen på legetimer som brukes til å få dokumentasjon gyldig på elevers sykefravær.
 • UBM ønsker at Oslo kommune søker nasjonale myndigheter om å gjennomføre et prøveprosjekt der helsesykepleiere i Oslo kommune kan skrive erklæringer som gir elever gyldig fravær.
 • UBM mener at Oslo kommune bør be nasjonale myndigheter om at gratis tannhelse burde økes fra 18 til 25 år.
 • UBM ønsker at Oslo kommune søker nasjonale myndigheter om å gjennomføre et prøveprosjekt der elever kan skrive egenmeldinger, og at disse telles som gyldig fravær
 • UBM mener at Oslo kommune bør ta til orde for at aldersgrensen for å få støtte til briller og øyelege bør justeres opp fra 10 år til 18 år.

Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2022

 • UBM ønsker at Oslo kommune etablerer et prøveprosjekt med gratis idrett for barn og unge i alle bydeler der de levekårsutsatte bydelene prioriteres.
 • UBM mener at Oslo kommune bør satse mer på lavterskeltilbud innen fritidsaktiviteter.
 • UBM mener at Oslo kommune bør etablere støtteordninger som gjør at unge i Oslo kan søke om å få dekket treningsavgift eller kontingenter, utgifter til utstyr knyttet til fritidsaktiviteten, lisenser og konkurranser.
 • UBM mener at Oslo kommune bør innføre en fritidskortordning for barn og unge, og at denne skal være behovsprøvd etter foreldrenes inntekt.

Video: Få et innblikk i ungdommens bystyremøte

Tidligere prioriterte saker

Kontakt oss

Emilie Sagen Geist

Medvirkningsrådgiver

Ungdommens bystyremøte,
Sentralt ungdomsråd i Oslo

emilie@ungorg.no

Tlf: 24 14 98 30

Ragni Flagstad

Medvirkningsrådgiver

Ungdomshøringen, Sentralt ungdomsråd i Oslo

ragni@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Oda Lien

Medvirkningsrådgiver

Ungdommens bystyremøte,
Sentralt ungdomsråd i Oslo

I permisjon

Sebastian Hytten

Politisk rådgiver

sebastian@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementsrådgiver

agnes@ungorg.no

Tlf: 24 14 98 30

Telefon:

Tlf: 24 14 98 30

Besøksadresse:

Besøk oss i Møllergata 3d!

Vi er tilgjengelig på hverdager mellom kl. 09:30 og 15:30

Har du konkrete henvendelser angående Ungdommens bystyremøte, Sentralt ungdomsråd i Oslo, eller Ungdomshøringen? Se direkte kontaktinformasjon.