Ungdommens bystyremøte (UBM)

Ungdommens bystyremøte (UBM) er den største arenaen for ungdoms medbestemmelse i Oslo.

Ungdom fra hele Oslo samles på rådhuset for å diskutere og foreslå saker som er viktige for ungdom i byen vår. Fem saker blir til slutt sendt til bystyret for politisk behandling, og kan bli til faktisk politikk!

UBM 2023

I 2023 ble UBM arrangert for 28. gang den 17. og 20. oktober.

Hva skjer med sakene når UBM er over?

De fem sakene som får flest stemmer sendes direkte til politikerne i bystyret, som behandler dem politisk. Gjennom året følger Sentralt ungdomsråd sakene videre, og jobber for å få gjennomslag for sakene.

Du kan følge SUR på instagram og facebook for å få oppdateringer om arbeidet de gjør.

Spør meg!

Emilie Sagen Geist
Medvirkningsrådgiver

emilie@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Våre fem prioriterte saker i 2023

Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2023

UBM mener: 

 • at det må tilrettelegges for at elevene kan velge dagen før om de vil ha mat eller ikke for å unngå matsvinn.
 • at elevene må få medvirke mer i hva som står på menyen på deres skole. 
 • at det må innføres en ordning der skolene rapporterer om matsvinn i forbindelse med gratis skolemat-ordningen, slik at denne kan planlegges bedre.
 • at det bør legges til rette for at elever kan hjelpe de ansatte i kantina med å lage maten. Dette kan være et valgfag, for å lære om matlaging og bærekraftig utvikling av matindustrien.
 • at kvaliteten på maten skal være bra nok til at alle ønsker å forsyne seg, slik at man ikke skal trenge å kaste det.

Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2023

UBM mener: 

 • at  Oslo kommune bør innføre et prøveprosjekt hvor alle ungdomsskoler og videregående skoler må følge en felles ordning for prøver og andre vurderingssituasjoner, som består av både muntlig, skriftlig og karakterbasert tilbakemelding
 • at alle ungdomsskoleelever bør få en tilbakemelding sammen med karakterer.
 • at det bør innføres anonyme skriftlige vurderinger i Osloskolen for å bekjempe forskjellsbehandling

Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2023

UBM mener: 

 • at Oslo kommune må prioritere å bygge flere svømmehaller i Oslo, og vil oppfordre til at byggene utbygges som flerbrukshus.
 • at Oslo kommune må utvide svømmeopplæringen, slik at den starter tidligere, skjer oftere og over lenger tid – også inn i VGS.
 • at nye svømmehaller som planlegges bør plasseres på steder der mange har enkel adkomst med kollektivtransport.
 • at det bør arrangeres lavterskel og gratis svømmekurs på ettermiddager og kvelder i alle kommunale svømmehaller. 
 • at svømming skal være en del av kompetansemålene til vgs

Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2023

UBMs vedtak:

 • UBM mener: 

  • at antall lærlingplasser i Oslo må økes gjennom forpliktende kontrakter med næringslivet.
  • at Oslo bør innføre et kommunalt lærlingtilskudd i Oslo slik at det blir mer attraktivt for kommunens virksomheter å ansette lærlinger.
  • at Oslo kommune må utøve et aktivt eierskap i aksjeselskaper de er eiere og medeiere i. Alle disse selskapene må ta inn lærlinger.
  • at Oslo kommune bør stille krav om lærlinger til private bedrifter de inngår samarbeid med.
  • at alle yrkesfagelever og lærlinger må få opplæring i rettighetene sine på jobb og fordelene av å bli fagorganisert.
  • at alle skoler som tilbyr yrkesfag må ha oppdatert og nok utstyr til alle elevene.
  • at læreplassgarantien må utvides til alle yrkesfaglige program
  • at Oslo kommune bør jobbe opp mot Regjeringen for å lovfeste retten til lærlingplass
  • at Oslo kommune bør arbeide opp mot nasjonale myndigheter for å øke utstyrsstipendet for yrkesfagelever, slik at stipendet dekker de reelle utgiftene til utstyr at stillingsprosenten skal være likt fordelt mellom lærlingene, og så høy som mulig der hvor ressursene ikke strekker til en 100% stilling i et kommunalt prosjekt.

Les hele saken her: Fem prioriterte saker fra UBM 2023

 • UBM mener: 

  • at det bør innføres en fleksitidsordning i alle videregående skoler i Oslo, der elever kan samle stempler fra frivillig studietid og ta det ut som avspasering.

Video: Få et innblikk i ungdommens bystyremøte

Tidligere prioriterte saker

Kontakt oss

Emilie Sagen Geist

Medvirkningsrådgiver

Ungdommens bystyremøte,
Sentralt ungdomsråd i Oslo

emilie@ungorg.no

Tlf: 24 14 98 30

Oda Lien

Medvirkningsrådgiver

Ungdommens bystyremøte,
Sentralt ungdomsråd i Oslo

oda@ungorg.no

Tlf: 24 14 98 30

Sebastian Hytten

Politisk rådgiver

sebastian@ungorg.no
Tlf: 24 14 98 30

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementsrådgiver

I permisjon

Telefon:

Tlf: 24 14 98 30

Besøksadresse:

Besøk oss i Møllergata 3d!

Vi er tilgjengelig på hverdager mellom kl. 09:30 og 15:30

Har du konkrete henvendelser angående Ungdommens bystyremøte, Sentralt ungdomsråd i Oslo, eller Ungdomshøringen? Se direkte kontaktinformasjon.