Her kan du engasjere deg

Har du et brennende engasjement for en sak? Eller vil du begynne å involvere deg mer i politikken? Det å dele engasjementet sitt kan være både gøy og nyttig! Her er forslag til hvor du kan starte.

Som representant i et ungdomsråd snakker du på vegne av ungdom der du kommer fra. Les mer om ungdomsråd.

For mange er organisasjoner deres første møte med eget engasjement. Det finnes mange organisasjoner i Norge, og sannsynligheten for at noen driver med nettopp det du brenner for, er stor. Det finnes mange typer organisasjoner, f.eks:

  • Partipolitiske organisasjoner
  • Interessepolitiske organisasjoner
  • Frivillige organisasjoner
  • Fritidsorganisasjoner
  • Religiøse organisasjoner

Hvis du vil bruke engasjementet ditt til noe mer praktisk rettet kan du bli frivillig. Hva med å bli besøksvenn, lage teater eller gjøre praktiske oppgaver for andre? Det er utrolig mange måter å være frivillig på, og alle kan drive med frivillig arbeid. Det finnes i utgangspunktet ingen aldersgrense, men noe kan være tilpasset enkelte aldersgrupper. Finn aktuelle frivillig-oppdrag på frivillig.no og ungfritid.no.

Bruker du fritidsklubben der du bor? Mange klubber har egne klubbråd der ungdommene som bruker tilbudet kan være med og forme hverdagen på klubben.

Er du elev, kan du engasjere deg gjennom å melde deg som representant i elevrådet. Her kan du være din klasses stemme i aktuelle saker på skolen din. Spør en lærer hvis du vil vite mer.

Alle under 19 år kan melde seg på den årlige Ungdomshøringen som UngMed arrangerer på vegne av Oslo kommune. Som representant her får du dele dine meninger om et gitt tema. Les om ungdomshøringen her.

Elevråd på ungdomsskoler og videregående skoler, ungdomsråd, fritidsklubber og organisasjoner kan melde på deltakere til Ungdommens bystyremøte (UBM). Her kan du foreslå løsninger som kan gjøre Oslo til en bedre by for ungdom. UBM kommer frem til fem prioriterte saker som bystyret behandler politisk. Les mer om UBM.

Spør meg om medvirkning 

Emilie Geist

Politisk rådgiver innen medvirkning

E-post: emilie@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 34