Hva er medvirkning?

Hvis du sitter i et ungdomsråd, har du kanskje vært borti ordet medvirkning. Her forteller vi om hva dette buzz-ordet betyr!

Medvirkning betyr at man har muligheten til å si sin mening om noe, og at meningen blir lyttet til. Medvirkning er faktisk noe du som er under 18 år har rett på. Det står både i barnekonvensjonen og Grunnloven.

Her er et eksempel på hva medvirkning kan være:

La oss si at politikerne der du bor vil tilby epler til alle skoleelever og at de spør din klasse hva dere tenker om dette forslaget. Dere mener at alle heller bør få gratis appelsiner. Politikerne bestemmer derfor at alle elever kan få velge om de vil ha gratis eple eller appelsin. Da har du eller dere vært med å medvirke i saken om gratis skolefrukt. Vi kan si at dere har tatt del i en medvirkningsprosess.

Men la oss si at politikerne ikke vil la elevene velge appelsiner og sender et svar tilbake til dere. I svaret forklarer politikerne at appelsiner er mye dyrere enn epler og at de ikke har mer penger til gratis skolefrukt. Har dere da vært med å medvirke? Ja, det har dere faktisk. Det å medvirke handler ikke om å alltid få rett, men om å få si sin mening, bli tatt seriøst og bli lyttet til. I dette tilfellet ønsker politikerne å høre deres mening og de tok stilling til det dere sa. Da har dere også vært del av en medvirkningsprosess.

En god medvirkningsprosess betyr at

  • dere har fått opplæring i forkant av og underveis i prosessen.
  • det er avklart på forhånd hva dere gir innspill til, hvorfor dere gir innspill og hvordan innspillene deres følges opp i etterkant.
  • dere har mulighet til å fremme deres egne saker og selv få avgjøre hvilke saker dere ønsker å delta i.
  • måten dere medvirker på er tilpasset dere, slik at dere synes at det er interessant og forstår hva som skjer.
  • det brukes et språk som er enkelt og forståelig for dere, og dere har fått nok informasjon til å si noe om saken.
  • dere kan selv bestemme hvilke deler av en sak dere vil si noe om, uten å at dere må si noe om hele saken.
  • deres meninger blir gjenfortalt sånn at dere kjenner igjen meningene deres i ettertid.