Forventningsavklaring

For å få til en god medvirkningsprosess må deltakerne bli informert ikke bare om saken, men også om saksprosessen de tar del i. Dette innebærer å gjøre det tydelig hvem som behandler saken, hvor lang prosessen er og hva innspillene skal brukes til.

Hvem spør?

Det er fort gjort å gå rett på sak, og dermed glemme å fortelle hvem det er som egentlig ber om deltakernes innspill. Å vite hvem som spør er viktig for å oppnå åpenhet rundt saken. Det er også vesentlig for deltakerne å være klar over hvem som behandler meningene og opplysningene som blir gitt i etterkant.

Hvor i prosessen er saken?

Medvirkning skjer ikke alltid på samme tidspunkt i hver sak. Noen ganger er saken i oppstartsfasen, og det er mer rom for å tenke kreativt. Andre ganger har saken begynt å ta form, eller er allerede ferdig utformet. Da har deltakerne mindre anledning til å tenke kreativt, og bes heller om å gi konkrete innspill på det som allerede står i saken. Hvor i prosessen en sak er når deltakerne blir bedt om å medvirke, er derfor svært relevant for hvilke innspill som blir gitt og viktig for at unge får mulighet til å gi mest mulig hensiktsmessige innspill.

Hva skjer etterpå?

Dersom ungdom gir innspill i en sak, bør de også få vite hva som skjer med innspillene i etterkant. Dersom deltakernes innspill skal brukes i en innspillsrunde med flere andre, eller brukes i en samlet rapport eller lignende, har ungdommene rett til å vite dette før de deltar. Dette kan bidra til større forståelse rundt egen medvirkning.

Å bli lyttet til

Å vite hva ens innspill brukes til, må ses i sammenheng med det å kunne forstå egen rolle. Uten forståelse av egen rolle i konteksten man inngår i, er det lett å kjenne på en skuffelse når innspillene ikke blir tatt videre. Men medvirkning handler først og fremst om å bli lyttet til, ikke alltid om å få det slik man vil. Den opplevelsen av gehør kan også styrkes ved å vite at ens innspill og meninger faktisk er blitt tatt videre og vurdert i en videre sammenheng. Derfor bør man alltid, dersom det er mulig, synliggjøre hvilket gjennomslag deltakerne har hatt i en gitt sak i etterkant av at de har gitt innspill.