Forventningsavklaring

For å få til en god medvirkningsprosess må deltakerne bli informert ikke bare om saken, men også om saksprosessen de tar del i. Dette innebærer å gjøre det tydelig hvem som behandler saken, hvor lang prosessen er og hva innspillene skal brukes til.

Hvem spør?

Det er fort gjort å gå rett på sak, og dermed glemme å fortelle hvem det er som egentlig ber om deltakernes innspill. Å vite hvem som spør er viktig for å oppnå åpenhet rundt saken. Det er også vesentlig for deltakerne å være klar over hvem som behandler meningene og opplysningene som blir gitt i etterkant.

Hvor i prosessen er saken?

Medvirkning skjer ikke alltid på samme tidspunkt i hver sak. Noen ganger er saken i oppstartsfasen, og det er mer rom for å tenke kreativt. Andre ganger har saken begynt å ta form, eller er allerede ferdig utformet. Da har deltakerne mindre anledning til å tenke kreativt, og bes heller om å gi konkrete innspill på det som allerede står i saken. Hvor i prosessen en sak er når deltakerne blir bedt om å medvirke, er derfor svært relevant for hvilke innspill som blir gitt og viktig for at unge får mulighet til å gi mest mulig hensiktsmessige innspill.

Hva skjer etterpå?

Dersom ungdom gir innspill i en sak, bør de også få vite hva som skjer med innspillene i etterkant. Dersom deltakernes innspill skal brukes i en innspillsrunde med flere andre, eller brukes i en samlet rapport eller lignende, har ungdommene rett til å vite dette før de deltar. Dette kan bidra til større forståelse rundt egen medvirkning.

Å bli lyttet til

Å vite hva ens innspill brukes til, må ses i sammenheng med det å kunne forstå egen rolle. Uten forståelse av egen rolle i konteksten man inngår i, er det lett å kjenne på en skuffelse når innspillene ikke blir tatt videre. Men medvirkning handler først og fremst om å bli lyttet til, ikke alltid om å få det slik man vil. Det å vite at ens innspill og meninger faktisk er blitt tatt videre og vurdert gir en følelse av at man er tatt på alvor og blitt lyttet til. Derfor bør man alltid, dersom det er mulig, synliggjøre hvilket gjennomslag deltakerne har hatt i en gitt sak i etterkant av at de har gitt innspill.