Hva er et ungdomsråd?

Sitter du i et ungdomsråd, eller har du lyst til å sitte i et? Har du kanskje en venn som gjør det? Da lurer du kanskje på hva ungdomsrådet egentlig er og hva et ungdomsråd gjør. Det finner du svar på her!

Vil du lese mer om ungdomsråd?

Barne- og familiedirektoratet (Bufdir) har en god veileder for ungdomsråd. Den kan du bruke for å lære mer om hvordan et ungdomsråd jobber og hva det innebærer å være medlem i et ungdomsråd.

Dette gjør et ungdomsråd

Ungdomsrådet skal være ungdommens talerør og stemme overfor politikere. Rådet kan også fremme saker som ungdom er opptatt av til politikerne. Dersom mange på skolen er opptatt av å få ny fotballbane der dere bor, kan ungdomsrådet foreslå dette til politikerne på deres vegne. Ungdomsrådet skal også gi råd til kommunen og fylkeskommunen når de skal bestemme noe nytt. Det vil si at hver gang politikerne vil gjøre noe nytt så skal de spørre ungdomsrådet hva de tenker at ungdom vil synes om dette.

Stortinget i Norge har bestemt at det skal finnes ungdomsråd i alle kommuner og fylker. Det varierer fra kommune til kommune hvor gode de er på å inkludere og involvere ungdomsrådet. I noen kommuner får ungdom gi råd i mange saker og kan også foreslå egne saker til politikerne. I andre kommuner blir ikke ungdomsrådet spurt like ofte om å gi råd, og kan heller ikke foreslå egne saker til politikerne. Selv om det ikke alltid skjer, har ungdomsrådet rett til å bli hørt og invitert inn i alle saker som angår dem.

regjeringens nettsider står disse rettighetene kort fortalt.

Ungdomsråd kan jobbe med helt forskjellige saker og gjør det på mange ulike måter. Det viktigste er at ungdomsrådet er for og med ungdommer. Det er dere selv som skal bestemme hva og hvordan dere vil være ungdoms stemme opp mot politikerne.

Eksempler på saker der ungdomsrådet skal få si sin mening:

  • Politikerne foreslår å legge ned eller flytte fritidsklubben.
  • Politikerne foreslår å gjøre ungdomsbilletten på kollektivtransport dyrere eller å legge ned bussruta der du bor.
  • Politikerne foreslår å fjerne elevrådet på skolen, at det skal være færre timer med kroppsøving eller at det skal bygges barnehage i den ene delen av skolegården.
  • Politikerne foreslår at helsesykepleieren skal være på skolen en dag mer i uka eller at det skal ansettes en psykolog på helsestasjonen for ungdom.
  • Politikerne foreslår å lage en ny park eller oppgradere en park som allerede finnes.
  • Politikerne foreslår å bygge ny flerbrukshall eller gi mindre penger til idrettslagene i ditt område.
  • Politikerne har laget en plan for å bygge masse nye hus i et område. Kanskje er det akkurat der dere spiller fotball etter skolen eller pleier å bade når det er varmt?
  • Politikerne vil fjerne parkeringsplasser og lage gågate i nærområdet ditt.