Ungdomshøringen

Hvert år arrangerer UngOrg en ungdomshøring på oppdrag for Oslo kommune, der unge mellom 13 og 19 år si sin mening til politikerne.

En ungdomshøring er en måte å innhente ungdoms meninger og uttalelser om saker som angår dem. Oslo kommune har valgt å ha en fast, årlig høring for ungdom i Oslo. Slik sikrer Oslo kommune at ungdom blir hørt, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12. Målet med høringen er at ungdoms interesser og synspunkter kommer frem og kan bli tatt hensyn til når politikken utformes.

Spør meg om ungdomshøringen

Mathias Kristiansen
Prosjektansvarlig
mathias@ungorg.no

Ungdomshøringen 2021: Ungdom om voksne

Voksne er naturligvis en stor del av livet til ungdom. Foreldre som smører matpakka og gir råd, lærere som opplyser og forteller, og politikere som setter rammene for hva man kan gjøre på fritida. Men hva tenker egentlig ungdom om voksne? Hvor går grensa mellom “ungdom” og “voksne”? Bestemmer voksne for mye over ungdom?

Dette er spørsmål vi skal utforske med ungdom i løpet av ungdomshøringen. Gjennom ungdomshøringen skal vi skape rom for Oslos ungdom å reflektere over deres forhold til voksne, og hvordan det er å være ungdom i dag.

Ungdomshøringen er et prosjekt på oppdrag fra Oslo kommune hvor UngOrg henter inn og dokumenterer ungdoms mening om et tema viktig for deres liv. Temaet velges av Sentralt Ungdomsråd i Oslo, og er i år som nevnt “Ungdom om voksne”. Innspillene resulterer til slutt i en rapport som overleveres til byrådet for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Demokrati i praksis 

Ungdomshøringen er en gyllen anledning for å gi elevene muligheten til å utforske og delta i en demokratisk prosess i sitt lokalsamfunn, i tillegg til at man er med på å delta i gruppediskusjoner om et aktuelt tema. Til slutt vil meningene og innspillene videreformidles til Oslo kommune via Ungdomshøringsrapporten, og slik vil forhåpentligvis ungdommen få bedre innsikt i hvordan medvirkningsprosesser er en viktig del av demokratiet.

Video: Få et innblikk i ungdomshøringen

Tidligere rapporter

Ungdomshøringen 2020:

Ungdom om korona

Ungdomshøringen 2019:

Ungdom om arbeid

Ungdomshøringen 2018:

Ungdom om digitalisering

Ungdomshøringen 2017:

Ungdom om makt og demokrati

Ungdomshøringen 2016:

Ungdom om integrering

Ungdomshøringen 2015:

Ungdom om byplanlegging

Ungdomshøringen 2014:

Ungdom om mangfold

Ungdomshøringen 2013:

Ungdom om skole

Ungdomshøringen 2012:

Ungdom om helse

Ungdomshøringen 2011:

Ungdom om trygghet og kriminalitet

Ungdomshøringen 2010:

Ungdom om integrering