Ungdomshøringen

Hvert år arrangerer UngOrg ungdomshøringen på oppdrag for Oslo kommune, der unge mellom 13 og 19 år kan si sin mening til politikerne.

En ungdomshøring er en måte å innhente ungdoms meninger og uttalelser om saker som angår dem. Oslo kommune har valgt å ha en fast, årlig høring for ungdom i Oslo. Slik sikrer Oslo kommune at ungdom blir hørt, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12. Målet med høringen er at ungdoms interesser og synspunkter kommer frem og kan bli tatt hensyn til når politikken utformes.

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent

agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Ungdomshøringen 2023: Ungdom om klima

7. mars 2023 arrangerte UngOrg årets ungdomshøring på vegne av Oslo kommune. Årets tema var klima og tok for seg ungdommenes syn på klima- og naturkrisen. Hvem har mest ansvar, og hvem kan løse vår tids aller største krise?

Resultatet fra høringen skal lanseres i årets Ungdomshøringsrapport. Lanseringen finner sted 23. august klokken 18.00-20.00 på Kulturhuset i Oslo. Alle som er interessert er velkommen til å delta.

Påmelding, program og ytterligere detaljer vil komme når det nærmer seg arrangementet.
Hvis du har spørsmål rundt lanseringen kan du ta kontakt med agnes@ungorg.no.

Hold av datoen!

Spørsmål og svar om ungdomshøringen:

7. mars 2023. Du møter opp mellom kl. 08:30-09:00. Ungdomshøringen varer frem til 15:00.

Ungdomshøringen er på Sentralen i Oslo. Adresse: Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo.

Når du kommer til lokalet (Sentralen) kan du følge merkingen til der vi skal være. Vi skal være i første etasje i et stort rom som heter Marmorsalen. Der inne sitter det noen som skal registrere at du har kommet (skilt hvor det står registrering). Disse vil gi deg informasjonen du trenger. Vi har felles opplegg fra kl. 09:00, og etter det skal vi ha gruppearbeid med leking, forskjellige øvelser og diskusjoner. Alle gruppene har to voksne gruppeleder. Du vil få god informasjon underveis. Og husk: Du trenger ikke forberede deg.

Ingenting.

Ja, alle får frokost, frukt og lunsj. 

Ta på deg noe du trives i. 

Ja, ungdomshøringen teller som gyldig fravær og påvirker ikke fraværsgrensa. På selve dagen underskriver vi et skjema som bekrefter at du har vært med på Ungdomshøringen. Bekreftelsen kan du levere til lærer/lærebedrift/arbeidsgiver. 

Video: Få et innblikk i Ungdomshøringen

Tidligere rapporter

2023:

Ungdom om klima

2022:

Ungdom om tid

Ungdomshøringen 2022 i pdf: Ungdom om tid

2021:

Ungdom om voksne

2020:

Ungdom om korona

2019:

Ungdom om arbeid

2018:

Ungdom om digitalisering

2017:

Ungdom om makt og demokrati

2016:

Ungdom om integrering

2015:

Ungdom om byplanlegging

2014:

Ungdom om mangfold

2013:

Ungdom om skole

2012:

Ungdom om helse

2011:

Ungdom om trygghet og kriminalitet

2010:

Ungdom om integrering