Ungdomshøringen

Hvert år arrangerer UngOrg ungdomshøringen på oppdrag for Oslo kommune, der unge mellom 13 og 19 år si sin mening til politikerne.

En ungdomshøring er en måte å innhente ungdoms meninger og uttalelser om saker som angår dem. Oslo kommune har valgt å ha en fast, årlig høring for ungdom i Oslo. Slik sikrer Oslo kommune at ungdom blir hørt, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12. Målet med høringen er at ungdoms interesser og synspunkter kommer frem og kan bli tatt hensyn til når politikken utformes.

Spør meg 

Mathias Kristiansen
Prosjektansvarlig
mathias@ungorg.no

Bli med på Ungdomshøringen 2022: Ungdom om tid

Er du mellom 13 og 19 år og vil si din mening i saker som angår deg? Bli med på Ungdomshøringen: Ungdom om tid. 

Hva skulle du ønske du hadde tid til? Tar skolen for mye av dagen din, eller skulle du ønske helga startet på torsdag? Har du tro på framtiden?

Ungdomshøringen arrangeres av UngMed på vegne av Oslo kommune og gjennomføres hvert år. Målet er å få ungdom i Oslo til å gi innspill og sine meninger til politikere og andre som bestemmer slik at de kan gjøre Oslo til en bedre by for ungdom. 

Påmeldingsfrist: 22. mars 2022

Når og hvor skal Ungdomshøringen være?
5. april 2022 fra kl. 09.00 – 15.00 på Sentralen i Oslo.

Hvem kan delta på Ungdomshøringen?
Alle ungdommer i Oslo mellom 13 og 19 år kan delta. Vi oppfordrer spesielt ungdom som ikke har erfaring fra elevråd, organisasjonsliv eller politikk fra før av til å delta. Deltagere får politisk fravær for deltakelsen og det går ikke utover fraværsgrensa.

Informasjon til deg som er voksen
Ungdomshøringen gjennomføres på vegne av Oslo kommune, som ønsker å vite ungdoms meninger om et bestemt tema hvert år. Vårt mål er å gi ungdom som ikke vanligvis er engasjert i politikk, organisasjoner eller lignende en mulighet til å fortelle om sine erfaringer, meninger og synspunkter. Arrangementet samler ungdom fra hele Oslo, og resultatet blir til en rapport som gis til politikere og bestluningstakere i Oslo kommune.

UngMed jobber for å sikre reell politisk medbestemmelse for barn og unge, særlig under 18 år. Vi har samarbeidet med Oslo kommune om gjennomføring av Ungdomshøringen siden 2011.

Video: Få et innblikk i ungdomshøringen

Tidligere rapporter

2021:

Ungdom om voksne

2020:

Ungdom om korona

2019:

Ungdom om arbeid

2018:

Ungdom om digitalisering

2017:

Ungdom om makt og demokrati

2016:

Ungdom om integrering

2015:

Ungdom om byplanlegging

2014:

Ungdom om mangfold

2013:

Ungdom om skole

2012:

Ungdom om helse

2011:

Ungdom om trygghet og kriminalitet

2010:

Ungdom om integrering