Ungdomshøringen

Hvert år arrangerer UngOrg ungdomshøringen på oppdrag for Oslo kommune, der unge mellom 13 og 19 år kan si sin mening til politikerne.

En ungdomshøring er en måte å innhente ungdoms meninger og uttalelser om saker som angår dem. Oslo kommune har valgt å ha en fast, årlig høring for ungdom i Oslo. Slik sikrer Oslo kommune at ungdom blir hørt, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12. Målet med høringen er at ungdoms interesser og synspunkter kommer frem og kan bli tatt hensyn til når politikken utformes.

Spør meg!

Mathias Kristiansen
Politisk rådgiver innen organisasjon

mathias@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Ungdomshøringen 2022: Ungdom om tid

I 2022 handlet Ungdomshøringen om tid. Høringen ble gjennomført 5. april på Sentralen i Oslo, og rapporten lanseres i september 2022.

Velkommen til rapportlansering 22. september 15:00-16:15 i Laboratoriet, Kulturhuset. 

Les mer om lanseringa og meld deg på her.

Video: Få et innblikk i Ungdomshøringen

Tidligere rapporter

2022:

Ungdom om tid

Ungdomshøringen 2022 i pdf: Ungdom om tid

2021:

Ungdom om voksne

2020:

Ungdom om korona

2019:

Ungdom om arbeid

2018:

Ungdom om digitalisering

2017:

Ungdom om makt og demokrati

2016:

Ungdom om integrering

2015:

Ungdom om byplanlegging

2014:

Ungdom om mangfold

2013:

Ungdom om skole

2012:

Ungdom om helse

2011:

Ungdom om trygghet og kriminalitet

2010:

Ungdom om integrering