Ungdomshøringen

Hvert år arrangerer UngOrg ungdomshøringen på oppdrag for Oslo kommune, der unge mellom 13 og 19 år kan si sin mening til politikerne.

En ungdomshøring er en måte å innhente ungdoms meninger og uttalelser om saker som angår dem. Oslo kommune har valgt å ha en fast, årlig høring for ungdom i Oslo. Slik sikrer Oslo kommune at ungdom blir hørt, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12. Målet med høringen er at ungdoms interesser og synspunkter kommer frem og kan bli tatt hensyn til når politikken utformes.

Spør meg!

Oda Lien

Medvirkningsrådgiver

oda@ungorg.no

24 14 98 30

Ungdomshøringen 2024: Ungdom om helse

Ungdomshøringen 2024: Ungdom om helse ble arrangert 5. mars på Sentralen i Oslo. Rapporten lanseres til høsten

Helse angår absolutt alle. Hvilket utgangspunkt og hvilke tilbud vi har er avgjørende for om vi får god eller dårlig helse. Dette er politikk, og de som bestemmer trenger å høre Oslo-ungdom sin mening!

I etterkant av høringen blir innspillene deres samlet i en rapport og overlevert til politikere og andre som jobber med ungdom. De kan bruke innspillene til å gjøre Oslo til en bedre by for ungdom.

Video: Få et innblikk i Ungdomshøringen

Tidligere rapporter

2023:

Ungdom om klima

2022:

Ungdom om tid

Ungdomshøringen 2022 i pdf: Ungdom om tid

2021:

Ungdom om voksne

2020:

Ungdom om korona

2019:

Ungdom om arbeid

2018:

Ungdom om digitalisering

2017:

Ungdom om makt og demokrati

2016:

Ungdom om integrering

2015:

Ungdom om byplanlegging

2014:

Ungdom om mangfold

2013:

Ungdom om skole

2012:

Ungdom om helse

2011:

Ungdom om trygghet og kriminalitet

2010:

Ungdom om integrering