Gjennomføre medvirkning

Medvirkning er mer enn å stille et spørsmål og få svar. Ungdomsmedvirkning handler om å la ungdom reflektere over forhold som påvirker dem selv.  Dette kan, og bør, gjøres på mange ulike måter. 

Spør meg om medvirkning 

Emilie Geist
Politisk rådgiver

emilie@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 34

Velg riktig

medvirkningsmetode

For å finne riktig metode må du gjøre noen vurderinger – fra selve saken til tidsplanen, vi tar deg gjennom det!

Metoder for større 

medvirkningsarrangement

Store arrangementer krever større metoder! Vi viser deg noen grunnleggende medvirkningsmetoder for når du har mer tid å boltre deg på.