Ha engasjerende møter

Finnes det noe mer drepende for engasjementet enn kjedelige møter? Neppe. I denne saken gir vi deg enkle tips for hvordan du kan lage engasjerende møter. 

Vi har alle vært der: Én person snakker og du skjønner ikke hva de snakker om. Det gjør ingenting, for de spør uansett ikke om hva de andre mener, og møtet varer og rekker.

Lyder det kjent? Svaret er sikkert dessverre ja. Det store spørsmålet er hvordan du skal sørge for at møtene du leder ikke føyer seg inn i samme rekke. 

Spør meg!

Emilie Sagen Geist
Medvirkningsrådgiver

emilie@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

1. Ha en ansvarlig møteleder

Sørg for at du eller en annen person i møtet tar på seg rollen som en ansvarlig møteleder. Hovedoppgaven til en møteleder, utover å holde tiden og lede møtet gjennom sakene, er å sørge for at det som diskuteres, diskuteres på en god måte.

2. Alle må forstå hva som diskuteres

Selv om møtelederen forstår saken dere skal diskutere, er det ikke sikkert alle andre henger like godt med i svingene. Sørg for å gi en kort og god introduksjon før hver sak, og etabler en møtekultur der det er trygt å be om en grundigere forklaring. Spør alltid om noen har spørsmål til saken før dere går til debatt og diskusjon.

3. Alle må forstå hva målet med møtet er

Sørg for at alle som er med i møtet forstår hvorfor hver enkelt sak skal diskuteres. Kanskje dere har fått spørsmål om hva dere mener om et spesifikt forslag? Eller skal dere liste opp mange innspill? Hvis alle vet hva dere er ute etter, er det lettere å engasjere seg i møtet.

4. Alle bør si noe

Ikke alle er like komfortable med å ta ordet i møter, men alle skal ha muligheten. Hvis det ofte er stille når dere har møter, betyr det ikke nødvendigvis at ingen mener noe om saken dere snakker om, men at det kanskje ikke er godt nok tilrettelagt for at man skal tørre å dele synspunktene sine.

Et forslag kan være å be alle deltakerne om å skrive sine innspill på lapper og gi dem til møtelederen, som så leser opp innspillene. En annen kan være å diskutere saken i mindre grupper, før man tar diskusjonen i plenum.

5. Bruk riktige metoder

For å få en god prosess, der flest mulig folk tar ordet, er det lurt å starte med en god metode. Gode metoder får hodet i gang, og legger grunnlaget for en god diskusjon der alle tør å delta. Her er noen forslag:

Ta runder rundt bordet der alle skal si noe. Dette kan varieres i det uendelige. Et godt tips kan være å ha som hovedregel at alle skal si noe nytt, så man ikke ender opp med at alle sier “Jeg synes det samme som hun før meg”.

Del gruppen opp i mindre grupper og start diskusjonen der. Målet kan være at hver gruppe skal komme frem til et gitt antall argumenter eller ideer, som så presenteres i plenum.

La gruppen ta stilling til påstander ved å plassere seg på en “meningsstrek” som går fra enig til uenig. Diskuter så påstanden, og be deltakerne forklare hvorfor de har stilt seg der de står. Et spennende element er å gjøre det lov å flytte seg etterhvert som man hører andres argumenter for å stå der de står.

Lag et felles tankekart for å sortere ideene og meningene deres. Bruk det som utgangspunkt for diskusjonen dere har videre om saken.

Skriv opp ulike forslag eller alternativ, og gi alle deltakerne rekvisitter de kan bruke for å stemme med. Man kan f.eks. bruke Legoklosser eller klistremerker for å vise hvilke alternativer man er for.