Dette er medvirkning

Her har vi samlet våre artikler om medvirkning. Artiklene passer spesielt for deg som skal arrangere en medvirkningsprosess, men også for deg som er ungdom og vil bruke engasjementet ditt til medvirkning.

Medvirkning handler om å aktivt og bevisst invitere inn grupper til å uttale seg om saker som direkte eller indirekte angår dem. Vi i UngMed mener at ungdomsmedvirkning er en billig investering i utviklingen av samfunnet vårt. Det er viktig at medvirkningen gjøres på en god måte. I disse artiklene viser vi deg hvordan du får til det.

Spør meg om medvirkning 

Emilie Geist
Politisk rådgiver

emilie@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 34

Krav om medvirkning

I denne artikkelen kan du lese om hvor og når det er bestemt at vi skal ha ungdomsmedvirkning.

10 bud for god medvirkning

Les mer om de grunnleggende reglene for god medvirkning: Hvem skal få uttale seg, hvordan skal vi snakke med dem, og hva gjør vi etter at meningene er ytret?

Planlegg en medvirkningsprosess

Hvilken sak har vi å gjøre med, og hvem skal si noe om den? Vi tar deg gjennom spørsmålene du bør stille deg når du starter planleggingen av en medvirkningsprosess.