Felleskonferanse for fylkeskommunale ungdomsråd

Torsdag 8. september

Ankomst for 9 av 11 fylker. Ikke noe felles opplegg. 

Fredag 9. september

09.00 – 09.30: Registrering

09.30 – 10.30: Bli kjent
Introduksjon av Open Badges og Youthpass, læringsverktøyene vi skal bruke på konferansen.

10.30 – 13.00: Presentasjon av fylkene 

13.00 – 14.00: Lunsj 

14.00 – 15.00: Funn fra masteroppgaven “Mind the gap”
v/ Anja Andresen, Vestfold og Telemark fylkeskommune.

15.15 – 16.45: Tenk som en politiker – og få politisk gjennomslag!
Hvordan bruke media? v/ Agnes Nærland Viljugrein, stortingsvara for Arbeiderpartiet. 

16.45 – 17.15 : Pause

17.15 – 18.00: Samtale med stortingspolitiker Wilfred Nordlund

18.00 – 18.15: Arbeid med Youthpass/Badges

19.30: Middag

20.30: Sosiale aktiviteter i møterommet 

23.30: Alle må være på plass på eget rom

Lørdag 10. september

10.00 – 10.30: KS Ung presenterer de opplæringsverktøyene de tilbyr
v/ Siri Hansen

10.30 – 11.30: Hva er god og dårlig medvirkning?
v/ Rina Yamamoto, Viken fylkeskommune

11.30 – 12.00: Pause

12.00 – 13.00: Hvordan bør ungdomsråd involveres i kommune og fylke?
v/ Rina Yamamoto, Oda Lien og Emilie Sagen Geist.

13.00 – 14.00: Lunsj

14.00 – 16.00: Fortsettelse arbeid med veileder. 

16.00 – 16.30: Pause

16.30 – 18.00: Nasjonalt ungdomsråd

18.00 – 18.15: Open Badges/ Youthpass

19.30: Middag

20.30: Sosiale aktiviteter i møterommet 

23.30: Alle må være på plass på sitt eget rom 

Søndag 11. september 

09.00 – 11.00: Konkretisere arbeidet med veilederen og planlegge veien videre

11.15 – 12.00: Evaluering 

12.00 – 13.00: Lunsj 

13.00: Vel hjem