Forslagskasse til Ungdommens bystyremøte

Er du under 19 år kan du sende inn en sak til Ungdommens bystyremøte (UBM)!

Du kan sende inn et forslag ved å beskrive et tema, et problem eller en løsning.

Du trenger ikke å fylle ut alle feltene, men jo mer konkret du er, jo lettere er det for deltakerne på UBM å jobbe frem en god sak med utgangspunkt i din hjertesak.

Du kan sende inn så mange saker du vil. Del gjerne skjemaet med en annen engasjert venn!

Fristen for å sende inn en sak er tirsdag 3. oktober.

Saken vil bli jobbet videre med av deltakerne på Ungdommens bystyremøte, før det skal stemmes over hvilke 5 saker som skal oversendes til bystyret. Her har du altså mulighet til å påvirke byens politikere direkte!

Til inspirasjon! Disse fem sakene ble vedtatt på Ungdommens bystyremøte i 2022:

  • Osloungdommen krever handlingsplan mot rasisme nå!
  • Bedre skolehelsetjeneste i Oslo
  • En tryggere ruspolitikk
  • Gjør det billigere å være syk
  • Fritidsaktiviteter for alle

Vil du endre Oslo?

Hva mener du at politikerne i Oslo må gjøre noe med?

Send inn ditt forslag til Ungdommens bystyremøte.