Ungdommens bystyremøte 2023

På Ungdommens bystyremøte (UBM) diskuteres saker som er viktig for ungdom i Oslo. Fem saker som vedtas blir behandlet i bystyret og kan bli til Oslos politikk.

I år arrangeres UBM for 28. gang. Du kan delta ved å velges som representant fra et ungdomsråd, skole, fritidsklubb eller en medlemsorganisasjon i UngOrg.

  • I år arrangeres UBM tirsdag 17. og fredag 20. oktober.
  • Deltakerne melder seg på via sitt ungdomsråd, skole, fritidsklubb eller organisasjon.

Hvem kan delta?
Ungdomsråd, elevråd, fritidsklubber og barne- og ungdomsorganisasjoner som er medlem av UngOrg og/eller får driftstilskudd av Oslo kommune.

Sentralt ungdomsråds (SUR) fem beste tips til deg som skal på UBM

Vi i Sentralt ungdomsråd (SUR) er her for å hjelpe dere, og vi blir bare glad for at dere kommer og snakker med oss, uansett hva det gjelder. Hvis du lurer på hva som skal skje når, hvor noe er, hvordan du skal formulere en tanke du har, eller bare vil ha noen å snakke med; vi er her!

Ok ok, vi vet dette høres stereotypisk ut, men vi mener det! UBM skal representere hva ungdom i Oslo er opptatt av akkurat i dag, og hvis du, en ungdom i Oslo, tenker på noe, så er det relevant! Så enkelt er det. Skriv heller ned en sak for mye, kom med et ekstra argument, eller still flere spørsmål. Ikke bare bidrar det til det som jobbes med der og da, det er også med på styrke helheten av UBM som arrangement. Så del ideene dine! Om så bare fordi vi gleder oss til å høre dem.

Bruk muligheten du nå har! UBM er den mest direkte måten for ungdom å påvirke byen sin. Visste for eksempel du at bilfritt sentrum begynte som en UBM-sak? Her har du muligheten til å gjøre en forskjell, men da må du gripe den muligheten. 

På UBM har du en helt unik mulighet til å møte ungdom fra hele byen, og for så vidt også hele det politiske spekteret. For mange kan det virke naturlig å “søke til sine egne”, men vi vil anbefale deg å prøve å snakke med noen med et annet utgangspunkt enn deg selv. Det er gjennom å snakke sammen og diskutere, ikke med de som tenker helt likt som oss, men med alle andre, at vi kan utvikle oss og komme opp med nye ideer og løsninger sammen.

Husk også at det er mange som er på UBM for første gang! Hvis du er nykommer selv; tør å ta plass! Hvis du er en gjenganger; vis omtanke for de nye. Alle har vært nye på UBM en gang, og vet akkurat hvor hyggelig det hadde vært om noen kom bort til deg, om så bare for å si hei.

Ta vare på hverandre! UBM er best når vi er sammen.

UBM er et relativt formelt arrangement. Det skjer på rådhuset, og det hele resulterer i fem offisielle saker som sendes til selveste bystyret. Men husk at det er mulig å ha det gøy og å være formell samtidig! Det er lettere å komme med gode ideer som et fellesskap når man har det hyggelig og føler seg trygge sammen.

Vi gleder oss til å møte deg, og til å se hva årets UBM kommer opp med, og håper du gleder deg du også!

Q&A med SUR

UBM kan virke stressende og skremmende, men frykt ikke! Her er alt du trenger å forberede deg til.

Du skal møte opp på selveste rådhuset. Adressen er Rådhusplassen 1 og en enkel måte å komme dit på er å ta t-bane, trikk eller buss til Nationaltheateret og gå i 5 minutter derfra.

Du går inn hovedinngangen, som er den siden som vender mot Nationaltheatret. På tirsdag skal vi være i bankettsalen, og på fredag skal vi være i bystyresalen på rådhuset. 

Når du kommer inn på rådhuset møter du oss fra SUR og ansatte i UngOrg. De viser deg hvor du kan henge av deg yttertøy og veske, bag eller sekk. Etter det skal du registrere deg. Her får du hjelp av de voksne fra UngOrg.

Det vil bli servert kaffe, te, vann og nok av mat begge dagene. Du trenger ikke betale for dette.

Det er ingen regler for antrekk, gå med det du er komfortabel i! Det kan derimot være lurt og kult hvis du velger å gå med noe litt mer formelt på dag to, altså under debattdagen.

Da skal vi tross alt være i bystyresalen, hvor de voksne politikerne har bystyremøter. Kanskje føler du deg også tryggere og mer seriøs på talerstolen hvis du har kledd deg ekstra fint?

På UBM deltar ungdommer fra hele byen, og de representerer enten sitt ungdomsråd, elevråd, fritidsklubb eller organisasjon. Du må være forberedt på er at dette er et arrangement med mange mennesker med ulike meninger.

Det er helt greit å være uenig, men vi skal alltid vise respekt over andre. I løpet av dagene kan det oppstå opphetede debatter, og da er det utrolig viktig å holde seg til saken. Ellers gjelder det å si hei til de du møter på og være en venn!

Foreberedelseskurs til UBM

Er du ny på Ungdommens bystyremøte? Dette kurset er for deg som aldri har vært på UBM før, lurer på hva som skjer og vil forberede deg til de to dagene.

Sted: UngInfo, Møllergata 3d
Tid: Mandag 16. oktober kl. 17:00-19:00

Det blir lett servering.

Du kan melde deg på kursene når du melder deg på til UBM.

Kurs i tale- og debatteknikk

Vil du forberede en tale til UBMs dag 2? Eller vil du øve deg på å debattere? Vi arrangerer kurs i tale- og debatteknikk, etterfulgt av et verksted der alle kan forberede innlegg de vil holde til debattdagen.

Sted: UngInfo, Møllergata 3d
Tid: Torsdag 19. oktober kl. 17:00-21:00

Det blir lett servering.

Du kan melde deg på kursene når du melder deg på til UBM.

Still til valg!

På UBM skal det velges 10 saksgruppemedlemmer. Disse medlemmene jobber med å følge opp hver av de 5 sakene som blir vedtatt på UBM og jobbe for at politikerne i bystyret vedtar dem til slutt. Kanskje det er noe for deg?

Alle på UBM kan stille til valg i en saksgruppe. Siste frist for å stille til valg er kl. 12:00 på dag 2 av UBM. Kontakt et av medlemmene i valgkomiteen for å få mer informasjon eller for å stille til valg.

I tillegg skal det velges 3 nye medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteens jobb er å intervjue alle kandidatene som stiller og innstille på hvem de mener er best egnet. Hvis du kunne tenke deg å sitte i valgkomiteen, må du stille innen kl. 12.00 på dag 2 av UBM. Ta kontakt med et av medlemmene i valgkomiteen for å si at du har lyst.

Valgkomiteen består av: 

Ahmet Titrek 
Tlf. 48655957, e-post: ahmet.titrek2005@gmail.com

Mathias Nikolai Berg
Tlf. 91527132, e-post: mathiasnikolaiberg@gmail.com

Sania Aliza Shabir
Tlf. 45819111, e-post: saniaashabir@gmail.com

Program for UBM 2023

Dag 1 – Tirsdag 17. oktober

Sted: Bankettsalen i Oslo rådhus

Kl. 08:15: Registreringen åpner
Utdeling av deltakerkort

Kl. 08:45: Velkommen til UBM!
Åpning ved byrådsleder 

Kl. 09:00: Gjennomgang av metode
Vi forklarer metoden for UBM

Kl. 09:15: Konstituering av møtet
Valg av ordstyrer og referenter. Godkjenning av møteregler. Informasjon om dagen i dag. Ledelsen i Sentralt ungdomsråd presenterer sin årsberetning

Kl. 09:30: Forslagsverksted
Skriv din hjertesak. Her kan du foreslå saker som vil gjøre Oslo bedre for ungdom

Kl. 10:00: Energizer og frukt

Kl. 10:20: Kafédialog del 1
Diskusjon i grupper

Kl. 11:00: Kafédialog del 2
Diskusjon i grupper

Kl. 11:40: Oppsummering av kafédialogen

Kl. 12:15: Lunsj
I bankettsalen

Kl. 12:45: Inndeling i kurs
I bankettsalen.

Kl. 13:00: Kurs

Kl. 14:00: Orienteringsfase
Les gjennom innkomne forslag. Hvilke ti saker skal du stemme på?

Kl. 15:00: Votering
Digital stemmegivning

Kl. 15:15: Evaluering
Gi oss dine tilbakemeldinger om hvordan dagen har vært!

Kl. 15:30: Hvilke ti saker går videre? Avslutning

Dag 2 – Fredag 20. oktober

Sted: Bystyresalen i Oslo rådhus

Kl. 07:30: Registreringen åpner
Utdeling av deltakerkort og delegatskilt

Kl. 08:00: Velkommen til UBM dag to
Åpning ved ordfører

Kl. 08:10: Konstituering av møtet
Valg av ordstyrere, referenter, tellekorps og protokollunderskrivere

Kl. 08:25: Redaksjonskomiteen presenterer sin innstilling
Alle deltakere får utdelt redaksjonskomiteens innstilling

Kl. 08:35: Debatten starter
Pause ca. klokken 10.00

Kl. 11:15: Valgkomiteen presenterer sin innstilling

Kl. 11:30 – 12:00: Lunsj

Kl. 12:00: Frist for å melde seg til verv i saksgruppene og ny valgkomité
Vil du stille til valg mot kandidatene valgkomiteen har innstilt på? Meld deg til ordstyrerbordet.

Kl. 12:00: Debatten fortsetter

Kl. 14:00: Votering
UBM stemmer over innkomne endringsforslag til sakene, protokollføring og prioritering av fem saker

Kl. 15:15: Valg av ny valgkomité

Kl. 15:30: Valg av saksgrupper
Det velges en gruppe per sak bestående av tre medlemmer; en leder som sitter i SUR og to gruppemedlemmer som har vært på UBM

Kl. 15:45: Evaluering
Gi oss dine tilbakemeldinger om hvrodan dagen har vært

Kl. 15:50: Resultatet fra voteringen presenteres

Kl. 16:30: Pizza og politikerdialog
Politikere fra bystyret kommer for å diskutere årets fem saker og spise pizza sammen med UBMs deltakere.

Kl. 18:00: Avslutning 

Debattdagen

På debattdagen 20. oktober skal de 10 sakene som ble stemt frem debatteres. Her skal det også stemmes frem hvilke 5 saker som skal til politisk behandling i bystyret. Debattdagen foregår i bystyresalen på Oslo rådhus. Her har vi samlet all informasjon du trenger for å stille forberedt.

Underveis i dagen vil du også finne lenke til å fremme endringsforslag, en digital diktboks, noen tips til et godt innlegg, i tillegg til info om hvordan du får ordet i debatten. Vi har også laget en ordliste til deg som forklarer alle de vanskelige ordene og uttrykkene som brukes på møtet.

Sett deg godt inn i informasjonen som står på denne sida. Vi gleder oss masse til å se deg på rådhuset!

Endringsforslag
Alle delegater på UBMs dag 2 kan foreslå endringer til de 10 sakene som diskuteres. Du kan både foreslå å legge til nye punkter eller ny tekst, endre på noe av det som står, eller foreslå å stryke noe som står i sakene.

Husk at det er viktig å bruke muligheten du har til å fremme endringsforslag sånn at sakene blir enda bedre for ungdom i Oslo.

Fristen for å sende inn endringsforslag går ut 15 minutter etter at hver enkelt sak er debattert. Følg med på beskjeder fra ordstyrerbordet slik at du rekker å sende inn ditt endringsforslag!

Digital diktboks
Har du en vits eller et fint dikt? Eller kanskje du vil sende en liten kjærlighetserklæring til en annen delegat i møtet?

Send de inn i den digitale diktboksen, så blir de lest opp underveis i møtet.

Denne muligheten aktiveres på UBM dag 2. 

Denne muligheten aktiveres på UBM dag 2. 

Slik tegner du deg til innlegg

1. Innlegg

Hvis du vil si noe om en sak må du tegne deg til innlegg. For å gjøre det rekker du opp delegatskiltet ditt og holder det i været til ordstyrer har notert seg navnet ditt.

2. Replikk

Når noen holder et innlegg som du er uenig i, kan du tegne deg til replikk. Replikk er altså en kommentar til et innlegg. Du tegner deg til replikk ved å rekke opp delegatskiltet med et ark bak.

En replikk skal handle om det samme temaet som innlegget, og replikken din må være uenig med hovedinnlegget. Du kan ikke tegne deg til replikk for å støtte hovedtaleren. Det er heller ikke mulig å ta replikk på en replikk, men den som holdt hovedinnlegget har mulighet til å tegne seg til svarreplikk etterpå.

3. Svarreplikk

I en svarreplikk har den som holdt hovedinnlegget, og som har fått en replikk på innlegget sitt, mulighet til å svare på replikken.

4. Til dagsorden

Dersom du ønsker å ta ordet til dagsorden former du en «T» med å legge hånda di over delegatskiltet med en flat hånd. En person som får ordet til dagsorden får ordet med en gang, og man skal generelt bruke en slik mulighet med nøysomhet. Å ta ordet til dagsorden gjør du dersom du mener at noe som gjøres i møtet ikke skjer riktig. Innlegget kan ikke være meningsbærende. Dersom du kun har en faktaopplysning om temaet som diskuteres, skal dette presenteres i et vanlig innlegg i debatten.

Fem tips til et godt innlegg

1. Din mening er viktig!
Ta ordet i debatten! Sannsynligvis sitter det mange i salen og tenker på akkurat det samme som deg. Dessuten er det viktig at alle stemmer blir hørt, og det er ikke farlig om noen har sagt noe av det samme før. Bruk din stemme til å påvirke debatten, ellers er det noen andre som gjør det.

2. Det er bra å være nervøs
Alle er nervøse før de skal holde et innlegg. Hvis du er nervøs så betyr det at du tar det alvorlig, og det kan bruke til din fordel. Hvis du er så nervøs at du føler det tar overhånd, kan du ta med deg notatene dine på talerstolen, holde i talerstolen mens du snakker, stå stødig og bøye litt i knærne.

3. Bruk ditt eget språk
Det er ingen grunn til at du skal bruke et veldig komplisert språk når du står på talerstolen. Ungdommens bystyremøte er til for at ungdom skal si sin mening, og da er det viktig at du snakker på den måten som gjør deg trygg og forklarer meningen din på en enkel måte. Husk på at de andre i salen er på samme alder som du er.

4. Forbered deg
Det er alltid godt å forberede seg før man skal på talerstolen. Finn noen gode argumenter for saken din og skriv dem ned. Du kan også prøve å øve på talen din med en venn eller foran speilet.

5. Bruk engasjementet ditt – og kast deg uti det!
Den letteste måten å holde et bra innlegg på, er å være engasjert. Finn ut hvilke saker du bryr deg aller mest om, og snakk om dem! Kanskje du skal ta en replikk på noe du er skikkelig uenig med? De fleste husker ikke alt som ble sagt under et innlegg, men de husker følelsen de hadde da de hørte på. Vis at du er engasjert og at du bryr deg, så har du gode sjanser til å bli husket etterpå!

Nyttige ord og uttrykk

Akklamasjon er å vedta noe uten avstemning, men gjerne med applaus eller andre måter å vise at man er enig på. Valg ved akklamasjon brukes f.eks. i personvalg der det ikke er motkandidater.

Dagsorden er et annet ord for sakslisten på møtet. På debattdagen er dagsorden for møtet debatt av de 10 sakene, behandling av endringsforslag og votering. I tillegg skal det velges en ny valgkomité og saksgruppemedlemmer som skal jobbe med de fem sakene det neste året.

En delegat er en person som er valgt til å representere en gruppe med personer.

Alle delegater på debattdagen kan foreslå endringer til de 10 sakene som diskuteres. Du kan både foreslå å legge til nye punkter eller ny tekst, endre på noe av det som står, eller foreslå å stryke noe som står i sakene. Alle endringsforslag på debattdagen må fremmes i skjemaet du får tilsendt på e-post og finner på denne nettsiden.

Hvis du vil si noe om en sak må du tegne deg til et innlegg. Da kan du gå opp på talerstolen og si din mening om en sak. For å tegne deg til et innlegg rekker du delegatskiltet ditt i lufta slik at ordstyrer kan se delegatnummeret ditt.

I forslagene til vedtak i hver av de 10 sakene, er vedtakene ramset opp punktvis. Når vi sier kulepunkt på UBM, snakker vi om punktene som står under forslag til vedtak i en sak.

Er en forkortelse for Lokalt Ungdomsråd. I Oslo er det 15 stykker: Ett råd i hver bydel.

På debattdagen skal UBM bestemme hvilke 5 saker som skal sendes til politisk behandling av politikerne i bystyret. Når de 5 sakene sendes til politisk behandling, betyr det at de skal diskuteres og avgjøres av politikerne som bestemmer i Oslo. På den måten kan de 5 UBM-sakene bli til faktisk politikk!

Selv om det bare er 5 saker som kan sendes til politisk behandling i bystyret, så kan alle de 10 sakene på debattdagen protokollføres. Det betyr at sakene vedtas og blir til UBM sin politikk. Da må SUR også jobbe for sakene i løpet av årene fremover, selv om ikke alle sakene sendes til politisk behandling.

Før du kommer på debattdagen på UBM så har det sittet en redaksjonskomité og gjort de 10 sakene enda bedre. Redaksjonskomiteen er en komité som møtes og sørger for at alle sakene er godt gjennomarbeida. Komiteen gjør ikke politiske endringer på hjertesakene, men de sørger for at det er gode argumenter og at alle sakene kan vedtas av bystyret.

På grunn av koronasituasjonen er det Sentralt Ungdomsråd som i år er redaksjonskomiteen på UBM. De vil legge frem de 10 forslagene på starten av debattdagen.

For hver av de 5 sakene som skal behandles politisk av bystyret, blir det satt ned en saksgruppe. På debattdagen skal det velges 10 saksgruppemedlemmer, og du kan stille til valg innen kl. 12.00. Kontakt valgkomiteen hvis du vil stille til valg – info finner du på denne siden.

Er en forkortelse for Sentralt Ungdomsråd i Oslo, og er hele Oslos ungdomsråd. SUR består av 15 representanter og 15 varaer fra de lokale ungdomsrådene i Oslo. I tillegg velges det en leder og en nestleder. Sentralt Ungdomsråd sier sin mening til bystyret i Oslo om saker som angår ungdom. I tillegg følger de opp sakene som vedtas på UBM, spesielt de fem prioriterte sakene.

Du kan lese mer om SUR her.

UngOrg er en forkortelse for Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. Det er en paraplyorganisasjon med nesten 60 barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. Det er UngOrg som arrangerer Ungdommens bystyremøte og er sekretariatet til Sentralt ungdomsråd.

Vedtaket i en sak er det UBM mener må gjøres med saken. Det er vedtakene i sakene som politikerne i bystyret må ta stilling til når de skal behandle sakene. Man kan se på et vedtak som forslaget til hva man mener må gjøres med et tema.

Årsberetning er en oversikt over alt som har skjedd og hva som har vært jobbet med i løpet av et år. På debattdagen kommer SUR til å gå gjennom hva de har jobbet med i løpet av året.

Kontakt oss

Emilie Sagen Geist

Medvirkningsrådgiver

Ungdommens bystyremøte,
Sentralt ungdomsråd i Oslo

emilie@ungorg.no

Tlf: 24 14 98 30

Oda Lien

Medvirkningsrådgiver

Ungdommens bystyremøte,
Sentralt ungdomsråd i Oslo

oda@ungorg.no

Tlf: 24 14 98 30

Sebastian Hytten

Politisk rådgiver

sebastian@ungorg.no
Tlf: 24 14 98 30

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementsrådgiver

I permisjon

Telefon:

Tlf: 24 14 98 30

Besøksadresse:

Besøk oss i Møllergata 3d!

Vi er tilgjengelig på hverdager mellom kl. 09:30 og 15:30

Har du konkrete henvendelser angående Ungdommens bystyremøte, Sentralt ungdomsråd i Oslo, eller Ungdomshøringen? Se direkte kontaktinformasjon.