Hva er viktig for barn og unge i Oslo? På Ungdomshøringen kan unge mellom 13 og 18 år si sin mening til politikerne. Hvert år arrangerer UngOrg en ungdomshøring på oppdrag fra Oslo kommune.

Ungdomshøring er en måte å innhente ungdoms meninger og uttalelser om saker som angår dem. Oslo kommune har valgt å ha en fast, årlig høring med tema som er byomfattende for ungdom i Oslo. Slik sikrer Oslo kommune at ungdom blir hørt, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12. Målet med høringen er at ungdoms interesser og synspunkter kommer frem og kan bli tatt hensyn til når politikken utformes.

I 2020 var temaet for høringen «Unge om korona».

Ungdom om korona

Koronakrisen har påvirket hele samfunnet. Ungdom har merket konsekvensene av krisen spesielt. Etter nedstengingen i mars ble livet snudd opp ned for mange. Sårbar ungdom var spesielt utsatt. UngOrg har i samarbeid med Oslo kommune utarbeidet en rapport der ungdom sine tanker om koronakrisen blir belyst.
Hva tenker ungdom om smittevern, psykisk helse i nedstengingsperioden, hjemmeskole og kommunikasjon fra myndighetene? Alt dette og litt til får du svar på hvis du blir med på vår digitale rapportlansering på Facebook! Arrangementet vil bli streamet på UngOrg sin Facebook-side.

Arrangementet vil bli innledet av byrådsleder Raymond Johansen.
Deretter skal Sentralt Ungdomsråd i Oslo, Elevorganisasjonen i Oslo og Barneombudet holde hvert sitt innlegg. Etter dette vil det bli en samtale om «veien ut av koronakrisen» med ungdom- og bystyrepolitikere Rauand Ismail (MDG) og Hassan Nawaz (Høyre).

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen vil avslutte arrangementet. Vi håper du vil delta på årets viktigste arrangement for ungdom! Spørsmål kan rettes via mail til politisk rådgiver i UngOrg, Phillip André Charles på phillip@ungorg.no

Program

Velkommen
15:00 Velkommen til lansering, politisk rådgiver i UngOrg, Phillip André Charles
Innledninger
15:02 Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen
15:12 Ungdom om korona-rapporten, politisk rådgiver i UngOrg
15:40 Sentralt Ungdomsråd i Oslo, Sara Khalid
15:50 Elevorganisasjonen i Oslo, Eivind Lotsberg
16:00 Barneombudet, rådgiver Elin Saga Kjørholt
16:10 Panelsamtale «veien ut av koronakrisen»
Unge Høyre, bystyrepolitiker Hassan Nawaz
Grønn Ungdom, bystyrepolitiker Rauand Ismail
Avslutning
16:50 Byråd for arbeid, intergrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen
17:00 Takk for at dere fulgte med, politisk rådgiver i UngOrg, Phillip André Charles

Tidligere rapporter

Ungdomshøringen 2019:

Ungdom om arbeid

Ungdomshøringen 2018:

Ungdom om digitalisering

Ungdomshøringen 2017:

Ungdom om makt og demokrati

Ungdomshøringen 2016:

Ungdom om integrering

Ungdomshøringen 2015:

Ungdom om byplanlegging

Ungdomshøringen 2014:

Ungdom om mangfold

Ungdomshøringen 2013:

Ungdom om skole

Ungdomshøringen 2012:

Ungdom om helse

Ungdomshøringen 2011:

Ungdom om trygghet og kriminalitet

Ungdomshøringen 2010:

Ungdom om integrering