Sentralt ungdomsråd i Oslo

Sentralt Ungdomsråd i Oslo (SUR) er høringsorganet for bystyret i Oslo kommune i alle saker som angår ungdom. SUR tar seg av byomfattende saker. SUR har også ansvaret for å følge opp sakene som vedtas på Ungdommens bystyremøte, spesielt de fem prioriterte sakene. I tillegg driver de opplæring og veiledning av de lokale ungdomsrådene i byen.

SUR er et offisielt høringsorgan i Oslo kommune for ungdom mellom 13 og 18 år. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som angår ungdom. SUR består av én representant og to vararepresentanter fra hvert av de 15 lokale ungdomsrådene i Oslo. Rådet er oppnevnt av Oslo bystyre.

Rådet er et partipolitisk uavhengig organ der ungdom får reell påvirkningsmulighet gjennom politisk arbeid. SUR ble opprettet som en prøveordning i 2005 etter ønske fra Ungdommens bystyremøte i Oslo. Bystyret vedtok at rådet skulle få permanent status i 2008, og i 2019 ble ungdomsråd lovpålagt i alle fylker og kommuner etter endring i kommuneloven. SUR ligger under byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet.

UngMed har sekretariatsfunksjonen til organet, på oppdrag fra Oslo kommune.

Emilie Geist

Sekretær og koordinator for
Sentralt ungdomsråd i Oslo

emilie@ungorg.no

24 14 98 30

Kontakt rådet

Telefon: 24 14 98 30

E-post: sur@ungorg.no

Besøksadresse: Møllergata 3D, 0179 Oslo

Alle henvendelser tas via sekretær.

Sara Khalid

Leder i Sentralt ungdomsråd i Oslo

Ragna Tunold

Nestleder i Sentralt ungdomsråd i Oslo

Referat fra rådsmøter

Møteplan for vårhalvåret 2022

Rådets møter er åpne for publikum, men av praktiske grunner bør rådssekretær Emilie Geist kontaktes på forhånd. Send e-post til emilie@ungorg.no. Møtene avholdes normalt i rådhusets møteromssenter.

  • Tirsdag 11. januar kl. 16:30-20:00
  • Tirsdag 8. februar kl. 16:30-20:00
  • Tirsdag 1. mars kl. 16:30-20:00
  • Tirsdag 5. april kl. 16:30-20:00
  • Tirsdag 3. mai kl. 16:30-20:00
  • Tirsdag 7. juni kl. 16:30-20:00

Høringsinnspill (nyeste først)

2021

2020

2019