Sentralt ungdomsråd i Oslo

Sentralt Ungdomsråd i Oslo (SUR) er et høringsorgan for bystyret i Oslo kommune i alle saker som angår ungdom og tar seg av byomfattende saker. SUR har også ansvaret for å følge opp sakene som vedtas på Ungdommens Bystyremøte, spesielt de fem prioriterte sakene. I tillegg driver de opplæring og veiledning av de lokale ungdomsrådene i byen.

SUR er et offisielt høringsorgan i Oslo kommune for ungdom mellom 13 og 18 år. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som angår ungdom. SUR består av én representant og én vararepresentant fra hvert av de 15 lokale ungdomsrådene i Oslo, i tillegg til leder og nestleder som blir valgt på Ungdommens bystyremøte.

Rådet er et partipolitisk uavhengig organ der ungdom får reell påvirkningsmulighet gjennom politisk arbeid. SUR ble opprettet som en prøveordning i 2005 etter ønske fra Ungdommens Bystyremøte i Oslo. Bystyret vedtok at rådet skulle få permanent status i 2008, og i 2019 ble ungdomsråd lovpålagt i alle fylker og kommuner etter endring i kommuneloven. SUR ligger under byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet.

UngMed har sekretariatsfunksjonen til organet, på oppdrag fra Oslo kommune.

Emilie Geist

Sekretær og koordinator for
Sentralt ungdomsråd i Oslo

emilie@ungorg.no

24 14 98 30

Kontakt rådet

Telefon: 24 14 98 30

E-post: sur@ungorg.no

Besøksadresse: Møllergata 3D, 0179 Oslo

Alle henvendelser tas via sekretær.

Sara Khalid

Leder i Sentralt ungdomsråd i Oslo

Mari Løyte Harboe

Nestleder i Sentralt ungdomsråd i Oslo

Referat fra rådsmøter

Møteplan 2021

Rådets møter er åpne for publikum, men av praktiske grunner bør rådssekretær Emilie Geist kontaktes på forhånd. Send e-post til emilie@ungorg.no. Møtene avholdes normalt i rådhusets møteromssenter.

 • Tirsdag 12. januar kl. 16:30 – 20:00
 • Tirsdag 2. februar kl. 16:30 – 20:00
 • Tirsdag 9. mars kl. 16:30 – 20:00
 • Tirsdag 13. april kl. 16:30 – 20:00
 • Tirsdag 11. mai kl. 16:30 – 20:00
 • Tirsdag 8. juni kl. 16:30 – 20:00
 • Tirsdag 24. august kl. 16:30 – 20:00
 • Tirsdag 14. september kl. 16:30 – 20:00
 • Tirsdag 12. oktober kl. 16:30 – 20:00
 • Tirsdag 9. november kl. 16:30 – 20:00
 • Tirsdag 7. desember kl. 16:30 – 20:00

Høringsinnspill (nyeste først)