Ungdomshøringen

Hva er viktig for barn og unge i Oslo? På Ungdomshøringen kan unge mellom 13 og 18 år si sin mening til politikerne. Hvert år arrangerer UngOrg en ungdomshøring på oppdrag fra Oslo kommune. Ungdomshøring er en måte å innhente ungdoms meninger og uttalelser om saker som angår dem. Oslo kommune har valgt å ha en fast, årlig høring med tema som er byomfattende for ungdom i Oslo. Slik sikrer Oslo kommune at ungdom blir hørt, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12. Målet med høringen er at ungdoms interesser og synspunkter kommer frem og kan bli tatt hensyn til når politikken utformes.

Ungdom om arbeid

Tirsdag 3. september 2019 legges rapporten fra årets Ungdomshøring, ungdom om arbeid, frem på Sentralen. Rapportlanseringen er åpen for alle, men krever påmelding. Under lanseringen vil rapportforfatterne legge frem de viktigste funnene, og rapporten vil bli kommentert av aktuelle aktører.

Dato: 3. september 2019

Tid: 15:00-17:00

Sted: Hvelvet, Sentralen, Øvre Slottsgate 3

Det er begrenset antall plasser på lanseringer. Vi oppfordrer alle interesserte til å melde seg på så fort som mulig for å være sikret plass.

Tidligere rapporter

Ungdomshøringen 2018:

Ungdom om digitalisering

Ungdomshøringen 2017:

Ungdom om makt og demokrati

Ungdomshøringen 2016:

Ungdom om integrering

Ungdomshøringen 2015:

Ungdom om byplanlegging

Ungdomshøringen 2014:

Ungdom om mangfold

Ungdomshøringen 2013:

Ungdom om skole

Ungdomshøringen 2012:

Ungdom om helse

Ungdomshøringen 2011:

Ungdom om trygghet og kriminalitet

Ungdomshøringen 2010:

Ungdom om integrering