Ungdomshøringen

Hva er viktig for barn og unge i Oslo? På Ungdomshøringen kan unge mellom 13 og 18 år si sin mening til politikerne. Hvert år arrangerer UngOrg en ungdomshøring på oppdrag fra Oslo kommune. Ungdomshøring er en måte å innhente ungdoms meninger og uttalelser om saker som angår dem. Oslo kommune har valgt å ha en fast, årlig høring med tema som er byomfattende for ungdom i Oslo. Slik sikrer Oslo kommune at ungdom blir hørt, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12. Målet med høringen er at ungdoms interesser og synspunkter kommer frem og kan bli tatt hensyn til når politikken utformes.

Ungdomshøringen 2019 – rapportlansering

Tirsdag 3. september 2019 legges rapporten fra årets Ungdomshøring, ungdom om arbeid, frem på Sentralen. Rapportlanseringen er åpen for alle, men krever påmelding. Under lanseringen vil rapportforfatterne legge frem de viktigste funnene, og rapporten vil bli kommentert av aktuelle aktører.

Dato: 3. september 2019

Tid: 15:00-17:00

Sted: Hvelvet, Sentralen, Øvre Slottsgate 3

Det er begrenset antall plasser på lanseringer. Vi oppfordrer alle interesserte til å melde seg på så fort som mulig for å være sikret plass.

Rapport

Rapporten vil være tilgjengelig ved å trykke på lenken under etter lanseringen er ferdig 3. september.

På lanseringen vil rapporten bli delt ut til de fremmøtte.

Hva mener ungdom om digitalisering?

Emilie Geist

Politisk rådgiver

Ungdommens bystyremøte,
Sentralt ungdomsråd i Oslo

emilie@ungorg.no

Tlf: 24 14 98 34

Mathias Kristiansen 

Politisk rådgiver

Ungdomshøringen og organisasjon

mathias@ungorg.no

Tlf: 24 14 98 30

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementsrådgiver

agnes@ungorg.no

Tlf: 41 69 55 79

Arne Undheim

Daglig leder

Oppdrag

arne@ungorg.no

Tlf: 24 14 98 35

Telefon:

Tlf: 24 14 98 30

Besøksadresse:

Møllergata 3 d, 0179 Oslo

Vi er tilgjengelig på hverdager mellom kl. 09:30-15:30

Har du konkrete henvendelser angående Ungdommens bystyremøte, Sentralt ungdomsråd i Oslo, eller Ungdomshøringen? Se direkte kontaktinformasjon.