Ungdomshøringen 2019: Ungdom om arbeid

Er du mellom 13 og 19 år og vil si din mening i saker som angår deg? Bli med på Ungdomshøringen: ungdom om arbeid! Her får ungdom si sin mening om hvordan arbeidslivet skal se ut. Hvor skal vi jobbe i fremtiden? Hvordan kan flere unge få en jobb? Hvordan skal vi få det best mulig på jobb?

Når og hvor skal Ungdomshøringen være?
11. april kl. 09:00-15:00 på Sentralen.

Hvem er invitert?
Alle ungdommer mellom 13 og 19 år. Vi vil helst at ungdom som ikke sitter i elevråd eller ungdomsråd skal få muligheten til å delta på denne høringen. Alle som deltar får politisk fravær.

Påmelding
Du kan melde deg på via denne lenken: https://goo.gl/forms/pHXMp4RUSDlyhghB2
Påmeldingsfrist er 4. april

Hva er en ungdomshøring?
Ungdomshøringen gjennomføres på vegne av Oslo kommune som ønsker å høre ungdoms meninger om et spesielt tema, i år er temaet arbeid. Vi er interessert i å gi ungdom mulighet til å si sin mening og være med å påvirke i dette viktige temaet. I etterkant av høringen vil UngMed skrive en rapport til Oslo kommune.

Har du spørsmål?
Ta kontakt på e-post andrea@ungorg.no eller send melding til UngOrg på Facebook.